LEDERTEAM: Dette er det nye lederteamet som skal jobbe med utvikling av Akershus Energi. Fra venstre: Bente Nordlie, Sigvald Maldal, Ida Mathilde Falch, Astri England Garshol, Eskil Lunde Jensen (konsernsjef), Tom Flattum og Frank Sagvik. Emil Orderud var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: AKERSHUS ENERGI

Akershus Energi ønsker å satse grønt med flere ansatte

Akershus Energi styrker den grønne satsingen og etablerer egne forretningsområder. Satsningen skaper behov for flere ansatte.

– Vi skal satse offensivt framover, og ser store muligheter blant annet innen solkraft og hydrogenproduksjon i vår region, sier Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi.

Med kraftverket på Rånåsfoss har Akershus Energi snart produsert fornybar energi i hundre år, og jubileet finner sted i 2022. Ved siden av tradisjonell vannkraft ønsker Akershus Energi å være med i det grønne skiftet.

– Nå styrkes satsningen betydelig, og i tillegg til dagens forretningsområder innen vannkraft, varme og infrastruktur etableres egne forretningsområder for ny fornybar energi, vindkraft og energihandel, skriver Akershus Energi i en pressemelding.

70 ansatte

Som omtalt i Raumnes i desember har Akershus Energi 70 ansatte og et årlig overskudd på mellom 150 og 200 millioner kroner. Hvert år tar de med seg 12 millioner skattekroner, som nå tilfaller Nes kommune etter grensejusteringen. Lunde Jensen er bosatt på Tomteråsen og tok over som konsernsjef i juli 2019. Han skal sammen med et nyopprettet lederteam på åtte personer lede an i den nye strategien for økt satsning på fornybar energi.

Ønsker å utvide

Ved siden av at Akershus Energi har både viljen og evnen til satse, ønsker de også nye samarbeidspartnere og flere ansatte.

– Den økte satsningen medfører behov for ny kompetanse og flere ansatte, og i løpet av kort tid vil selskapet utlyse flere spennende stillinger, skriver Akershus Energi.

Sammen med Hyundai skal Akershus Energi satse mot hydrogendrift i tungtransporten, og de ser på mulighetene for etablering av små vindmøller og solcelleanlegg, for å nevne noe. Den grønne satsingen gir rom for flere arbeidsplasser.

– Vi ønsker oss engasjerte medarbeidere som har kompetanse og interesse for utvikling innen fornybar energi og framtidens energiløsninger, sier Lunde Jensen.