LAVERE PRODUKSJON: Konsernsjef Eskil Lunde Jensen peker på at produksjonen er betydelig redusert i første halvår. Likevel leverer konsernsjefen solide tall.

Akershus Energi: 20 prosent lavere produksjon

Akershus Energis strømproduksjon er kraftig redusert i årets seks første måneder. Likevel leverer selskapet et solid resultat.

Tørt vær og lite vann i Sør-Norge er årsaken til at produksjonen av vannkraft har gått ned med 20 prosent i årets seks første måneder, sammenliknet med samme periode i 2021.

Les også
Strømprisene vil fortsette å øke

– Selskapets produksjon er basert på elvekraft. Det betyr at gjennomstrømmingen i elven utnyttes direkte til kraftproduksjon uten større muligheter for å regulere vannføringen. Vi produserer alt vi kan, med det vannet vi får, for å avhjelpe kraftsystemet, sier konsernsjef, Eskil Lunde Jensen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

323 millioner kroner

Selv om produksjonen er vesentlig lavere enn i fjor, leverer selskapet solide tall for årets seks første måneder. Resultat etter skatt er 323 millioner kroner. 114 millioner skyldes salg av aksjer i grønn infrastruktur.

Les også
Odal Vindkraft: Ingen jubel for høye kraftpriser

En verdiendring av aksjer i Otovo AS reduserer resultatet med 44 millioner kroner. Likevel leverer Akershus Energi et resultat som er 128 millioner kroner høyere enn i 2021.

– Vi leverer et solid resultat også i første halvår 2022, slår konsernsjefen fast.

Høye kraftpriser

Årsaken til et forbedret resultat tross lavere produksjon skyldes selvsagt vedvarende høye kraftpriser. I tillegg gir salg av aksjer i datasenter og eiendom, samt verdiendring av aksjer i sol positive bidrag på bunnlinja.

LITE VANN: Det har vært tørt, og mindre vann betyr lavere produksjon, blant annet på Rånåsfoss..

De høye strømprisene skaper imidlertid ikke jubel hos konsernsjefen.

– De høye strømprisene vi har sett det siste året er ikke ønsket for verken oss eller forbrukerne, påpeker konsernsjefen.

Tilbake til samfunnet

Han er glad for at overskuddet kan kommune storsamfunnet til gode.

– I den ekstraordinære situasjonen vi nå lever i er det betydningsfullt for oss at nesten 750 millioner kroner av vår verdiskapning så langt går tilbake til samfunnet og det offentlige i form av skatter og avgifter. Utbytte på årets resultat vil komme i tillegg til dette, sier Lunde Jensen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Akershus Energi

• Akershus Energi er et bredt sammensatt energiselskap, med virksomhet innen forretningsområdene vannkraft, fjernvarme, fjernkjøling, vindkraft, solkraft, hydrogen og energihandel.

• Selskapet har som mål å bidra til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn, blant annet gjennom å være pådrivere for økt produksjon av fornybar energi og spille en aktiv rolle i utviklingen av regionen.

• Selskapet eies av Viken fylkeskommune og har nærmere 80 ansatte.

Kilde: Akershus Energi

Konsernsjefen peker på at Akershus Energi har betydelig fokus på å øke produksjonen av fornybar energi, og satser på både sol og vind.

Underskuddsområde

– Konsernet har fullt fokus på målsetningen om å realisere 1 TWh ny fornybar energi i vår region gjennom utvikling av nye forretningsområder og investering i ny teknologi. Økt produksjon av fornybar energi i vår region, som er et underskuddsområde for kraft, er viktig for å styrke energisystemet, og konsernet er godt på vei mot målet om 1 TWh, spesielt gjennom ny vindkraft, økt fjernvarmetilknytning og solkraft, både lokalt og i storskala, fastslår Lunde Jensen.

Les også
Akershus Energi 100 år: - Vi ser at historien går i sirkler

I juni gikk selskapet inn på eiersiden i Furuseth Solkraftverk, sammen med Østfold Energi og Solgrid. Furuseth blir det første norske solkraftverket i industriell skala, og vil årlig levere om lag 6,5 GWh ny fornybar energi.