ADVARER MOT ISEN: HMS-sjef i Akershus Energi, Terje Busk, ber folk om å respektere fareskiltene (innfelt) og ikke ferdes på isen rundt kraftstasjonene i Glomma. Forrige uke ble det observert isfiskere i nærheten av Bingsfoss kraftstasjon. Foto: Akershus Energi

Advarer mot isfiske ved kraftstasjonene: Å opphode seg på isen kan være livsfarlig

HMS-sjef i Akershus Energi, Terje Busk, oppdaget forrige uke isfiskere ved Bingsfoss kraftstasjon. Busk advarer nå personer om å bevege seg på isen ved kraftstasjonene i Glomma. Det kan være direkte forbundet med livsfare.

– Det er viktig for oss å poengtere at det er forbundet med livsfare å oppholde seg ute på elveisen i nærheten av en kraftstasjon, sier Terje Busk, HMS-ansvarlig i Akershus Energi.

Det var i forbindelse med en vernerunde utført av Akershus Energi på Bingsfoss kraftstasjon forrige uke, at ble det oppdaget to personer som drev med isfiske overfor kraftstasjonen. Busk forteller at det er satt opp fareskilter, men at selskapet til stadighet opplever at folk ikke forholder seg til skiltingen.

Selskapet fikk ikke kontakt med de to isfiskerne, men Busk forteller at isen plutselig kan knekke opp. Det samme gjelder ved Rånåsfoss kraftstasjon.

– I løpet av den siste tiden har det vært tilfeller hvor maskinene i kraftstasjonen plutselig har stanset. Det kan skje for eksempel ved strømbrudd. Vannet i elva kommer da i bevegelse og det kan medføre at isen knekker opp. Om noen havner i vannet er det så sterk strøm, selv inne i vika ved Bingsfoss, at det vil være utfordrende å klare å komme seg opp igjen, forklarer Busk, som advarer mot farene ved å oppholde seg i områdene, og ber folk om ta hensyn til fareskiltene.