Å gjennomføre valget er mye jobb, sier Are Ausland, valgansvarlig i Nes kommune og Berna Marie Sommerseth, nestleder for valggjennomføringen. I formiddag er de i full gang med å telle opp forhåndsstemmene.
Å gjennomføre valget er mye jobb, sier Are Ausland, valgansvarlig i Nes kommune og Berna Marie Sommerseth, nestleder for valggjennomføringen. I formiddag er de i full gang med å telle opp forhåndsstemmene. Foto: Heidi Wexels Riser

70 valgfunksjonærer i sving

Valglokalene har akkurat åpnet, og for at valget skal gjennomføres knirkefritt er 70 valgfunksjonærer på plass i bygdas åtte valglokaler.

– Det er en stor jobb å gjennomføre valget, og det er mye planlegging som ligger bak, sier valgansvarlig i Nes kommune, Are Ausland.

2700 forhåndsstemmer

I formiddag er han blant annet opptatt med å telle opp forhåndsstemmene. I år er det rundt 2700 forhåndsstemmer som skal telles opp. Det er 1000 flere enn ved kommunevalget i 2015.

– Forhåndsstemmene telles nå og resultatet av forhåndsstemmene publiseres samtidig med at valglokalene stenger, sier Ausland.

I dag, kveld og natt vil 13 ansatte i Nes kommune ha ansvaret for tellingen som foregår i «tellesentralen» i kommunestyresalen i rådhuset.

– Stemmene blir talt opp ute i valglokalene når de stenger. Da telles antall stemmesedler opp mot antall kryss i manntallet. Så telles stemmesedlene maskinelt når de kommer hit til oss på rådhuset. Det er mye som skal fungere både ute i valglokalene og her på rådhuset hvor den endelige tellingen foregår, fortsetter Ausland.

Publiseres fortløpende

Etter hvert som kretsene telles opp publiseres dette fortløpende. Det endelige resultatet er imidlertid ikke klart før tirsdag kveld.

– Vi holder igjen 20 stemmer som telles sammen med de stemmene som eventuelt er avgitt i andre kommuner på torsdag og fredag. De kommer ikke til oss før på tirsdag, sier Ausland.

I Nes holdt valglokalene åpent på søndag, og i dag, mandag, åpnet valglokalene klokka 10.00 og holder åpent til klokka 21.00 i kveld.

I valglokalet blir legitimasjon kontrollert, og velgeren krysses av i manntallet etter å ha vært i «båsen» med stemmesedler. Den sammenbrettede stemmeseddelen stemples av en valgfunksjonær før velgeren legger den i urnen.

Stemmesedlene for kommunevalget er rosa, mens den for fylkestinget er blå. Det er mulig å gjøre endringer på stemmeseddelen, og veiledning står på stemmeseddelen. Det er ikke mulig å stryke kandidater på listene. Det er mulig å stemme blankt, og disse blir registrert som avgitte stemmer, men ikke telt med i totalresultatet.

Utover kvelden kan du følge valget og få de lokale tallene på www.raumnes.no.

heidi@raumnes.no