VOKSER: Vi blir stadig flere nesbuer, viser tallene fra SSB. Bildet er fra Åpen dag på brannstasjonen under Brød og Cirkus.

107 flere nesbuer i første kvartal

Folketallet i Nes økte med 107 i løpet av årets tre første måneder. På landsbasis har vi passert 5,5 millioner innbyggere.

Det viser de ferske tallene som Statistisk Sentralbyrå la fram tirsdag formiddag. På landsbasis er det ingen tvil, flyktningstrømmen fra Ukraina bidrar til at befolkningen i Norge vokser kraftig. Samtidig viser tallene at fødselsoverskuddet aldri har vært så lavt i Norge.

Ved utgangen av mars i år bodde det 24 390 personer i nes kommune. Det er 107 flere enn 1. januar i år, og nærmere 500 flere enn på samme tid i fjor. Nes fortsetter altså å vokse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fødselsoverskudd

Det ble født 64 barn i Nes i årets tre første måneder, mens 47 nesbuer døde. Det gir et fødselsoverskudd på 17. Nes har også en netto innflytting på 90 personer, og samlet gir det altså en vekst på 107 personer.

På landsbasis sørger først og fremst ukrainske flyktninger for vekst i folketallet. I første kvartal passerte Norge for første gang 5,5 millioner innbyggere. Men det er ikke fordi det fødes så mange mennesker her til lands.

Lav fruktbarhet

Fruktbarheten har vært på vei ned i Norge siden 2009, med unntak av 2021. Denne utviklingen fortsatte i starten av året. Det ble født 12 300 barn, mot 12 900 barn i samme kvartal i fjor.

– Utenom unntaksåret 2021 har kvinner i alle alderstrinn fra 20 til 40 år fått færre og færre barn de siste ti årene. Det er ingen store endringer fra år til år, men en jevn nedgang, sier rådgiver Magnus Haug i SSB.

Sterk folkevekst

Når folketallet likevel stiger, er det på grunn av innvandring. Krigen i Ukraina har ført til rekordmange flyktninger, og i år anslår regjeringen at kommunene må bosette 43 000.

Totalt økte befolkningen med 15 300 personer i første kvartal. Folkeveksten er den største i et førstekvartal siden 2012.