FORLENGER JAKTA: Regjeringen går inn for at lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen forlenges til 1. mars. Foto: NTB Scanpix

WWF reagerer: Regjeringen utvider ulvejakta

– Sjokkerende og uforståelig, sier WWF Verdens naturfond.

Regjeringen går inn for at lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen forlenges til 1. mars.

Avklart i lagmannsretten

– Vi ber Statens naturoppsyn om raskest mulig å sette i gang med ekstraordinære uttak av ulv på norsk side i grenserevirene Bograngen og Rømskog, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Departementet mener dette er den beste løsningen slik at uttakene av ulv kan fortsette uten unødig opphold.

Lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen skulle opprinnelig ha vart fra 1. januar til og med tirsdag 15. februar, men 30. desember i fjor stoppet Oslo tingrett jakta midlertidig. En måned senere stadfestet tingretten stansen i en ny kjennelse da de kjente vedtaket om felling av inntil 25 ulver innenfor ulvesonen ugyldig.

Staten anket imidlertid kjennelsen til lagmannsretten, og fredag i forrige uke ga Borgarting staten medhold. Dermed hadde fellingslagene i utgangspunktet kun fem dager på seg på å få felt ulvene.

KONTROVERSIELT: Statens naturoppsyn har på oppdrag fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) satt i gang med å planlegge forsøk på felling av ulv. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Vil skyte resten av kvota

I utgangspunktet er fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen mellom 1. januar og 15. februar. En utvidelse av denne er dermed i utgangspunktet i strid med rovviltforskriften.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

15. februar har vært satt som sluttdato fordi dette regnes som datoen da paringstiden for ulv starter. I beslutningen skriver Klima- og miljødepartementet at dette ikke veier tungt nok.

«De argumenter som lå bak lisensfellingsvedtaket av 22. desember 2021, veier etter departementets vurdering tyngre enn de dyreetiske forholdene og risikoen for feilfelling. Departementet ønsker derfor å få gjennomført uttak i ulvesonen i tråd med vedtaket».

Det er allerede – med unntak av én ulv – tatt ut full kvote i Hornmoen og Slettåsreviret. Det er også ønskelig å fylle hele eller deler av lisensfellingskvoten for Rømskogreviret og Bograngenreviret. Det er årsaken til at Klima- og miljødepartementet nå gir Statens naturoppsyn i oppdrag å gjennomføre det resterende uttaket.

Forbereder felling

Statens naturoppsyn er nå i gang med å planlegge forsøk på felling.

Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltapparat, er nå i gang med å planlegge forsøk på felling. De er bedt om å gjennomføre uttak av resterende lisensfellingskvote som gjelder for de norske delene av grenserevirene Rømskog og Bograngen.

– Vi fikk oppdraget fra KLD sent tirsdag ettermiddag, og er nå i gang med å planlegge videre oppfølging. Avhengig av forholdene de neste dagene kan det være aktuelt å starte forsøk på felling i reviret Bograngen i Åsnes kommune med det første, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

REAGERER STERKT: Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, er opprørt over at regjeringen forlenger ulvejakta. Foto: WWF

– Sjokkerende og uforståelig

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond reagerer sterkt på at ulvejakta forlenges.

– Ulvejakta har alltid stanset 15. februar av hensyn til ulvenes paringstid, som er en spesielt sårbar periode for ulvene. Det er sjokkerende og helt uforståelig at regjeringen nå setter viktige dyrevelferdshensyn til side og velger å åpne for ekstraordinært uttak av ulv de neste to ukene bare for å slå politisk mynt på å ta ut hele kvoten, sier hun.

WWF var en av organisasjonene som sto bak søksmålet mot staten for å få stoppet ulvejakta.