TREKKER STRØM: Heidi Asphjell Aasli, daglig leder på Aanerud bakeri, innfører gjerne ENØK-tiltak i bakeriet. Foto: Ole Kaldal-Key

– Strømstøtten vil være avgjørende for oss

Hos Aanerud bakeri trekkes det et lettelsens sukk etter at regjeringens strømstøtte ble kjent.

Regjeringen vil garantere for lån, gi direkte støtte og øke støtte til energisparingstiltak for å bistå næringslivet i strømkrisen. Strømordningen vil treffe rundt 20.000 bedrifter og koster 3 milliarder kroner, opplyste næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han fredag la fram tiltakspakken.

Pakken inneholder en rekke ulike elementer, som direkte støtte, lånegaranti og støtte til energitilskuddsordninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lettelse

En av de som trekker et lettelsens sukk nå er Heidi Aasli, daglig leder i Aanerud bakeri. Hun har tidligere fortalt til Raumnes at de har fått doblet sine strømpriser i år.

– Vi har prissensitive produkter og kan ikke bare øke prisene. Når strømkostnadene har doblet seg, sier det seg selv at vi er inne i en veldig krevende situasjon, sier Aasli.

Hun satt opptatt i produksjonen da Raumnes ringte og fortalte om strømpakken til Regjeringen.

– Jeg har ikke finregnet på det, men det ser ut til at vi vil kvalifisere til denne ordningen. Denne støtten vil være kjempeviktig for oss, sier Aasli til Raumnes.

Næringsminister Jan Christian Vestre Holder pressekonferanse om strømtiltak for næringslivet i Marmorhallen fredag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Egeninnsats

Næringsminister Jan Christian Vestre sa at støtte vil kun bli gitt til bedrifter som selv gjør en innsats for å spare strøm. Det første kravet er en Enøk-kartlegging. De som velger å investere i strømsparende tiltak vil få mer støtte.

Dette ønsker Aasli velkommen:

– Vi må jo også gjøre noe, og ikke bare ta imot. Her vi vil gjøre en innsats, og vi vil selvsagt se på hvordan vi kan spare strøm. Vi vil gjøre alt vi kan for å få den støtten vi kan. Dette er penger som er veldig kjært velkommen i disse tider, så vi må snu de steinene som kan snus, sier hun til Raumnes.

Lånegaranti

* Strømpakken inneholder en lånegarantiordning for å sikre bedriftenes likviditet. Staten garanterer for 90 prosent av strømlån

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter.

Ordningen åpner i november og skal vare til våren 2023. Det forutsettes at den godkjennes av Eftas overvåkingsorgan Esa.

* Pakken inneholder også søknadsordning til energisparing. Den skal administreres av Enova. Bedrifter hvor strømkostnadene er minst 3 prosent av omsetningen i perioden, kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

* Bedrifter som mottar tilskudd til strømstøtte, kan ikke ta ut utbytte i 2023, ifølge regjeringens forslag til tiltakspakke.

Oppfordring om fastprisavtaler

Regjeringen vurderer også andre vilkår for å motta støtte, blant annet i lys av erfaringer med støtteordninger under pandemien.

Vestre understreket at tiltakene skal bidra til å få bedrifter over kneika, men at det er satsing på nye fastprissystem fra nyttår som er det store målet.

Da trer et nytt regime i kraft da skattereglene endres. Det vil gjøre det enklere for kraftselskaper å tilby fastprisavtaler til næringslivet.

– Jeg har en klar oppfordring og en innstendig utfordring til kraftprodusentene: Nå må konkurransen om fastpriskunder starte, sa Vestre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det vil være veldig viktig at dette er på plass fra nyttår slik at bedriftene får mer forutsigbarhet.

(©NTB)

ENIGE: LO leder Peggy Hessen Følsvik, næringsminister Jan Christian Vestre Holder og NHO leder Ole Erik Almlid sto sammen om strømstøtten på pressekonferanse fredag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB