Daglig leder i Norway King Crab, Svein Ruud, sier april er en dårlig måned for krabbefiske, og de har permittert nesten alle ansatte.
Daglig leder i Norway King Crab, Svein Ruud, sier april er en dårlig måned for krabbefiske, og de har permittert nesten alle ansatte.

Permitterte tre ansatte

Norway King Crab HUB AS har permittert nesten alle ansatte. Tre av fire på Herbergåsen er permittert i april.

Daglig leder, Svein Ruud, avviser imidlertid at det er noe dramatikk i dette. Han forteller at dette er en helt naturlig sesongsvingning i krabbemarkedet.

– Krabbemarkedet har en sesong med bunnivå i april. Det er biologisk, krabbene skifter skall og da er det ikke mulig å fiske på krabbene, sier han.

Dette er med andre ord en årlig hendelse.

– I fjor løste vi det med at de ansatte kunne gjøre noen andre arbeidsoppgaver, i år har vi dessverre ikke slike sysler til de ansatte, sier han.

Tar seg opp igjen

Med dette som bakgrunn, føler Ruud seg helt trygg på at det snart er full fart igjen.

– Det er ikke mange dagene til nå, i mai er vi i gang igjen for fullt, og så øker det på utover sommeren, sier Ruud.

Ruud har oversendt en graf som viser aktiviteten i krabbemarkedet, en form for et årshjul. Den viser at mars og april er ekstremt rolige måneder, og så tar det seg kraftig opp mot august og september.

– All time high

Ruud forteller videre at januar og februar i år er «all time high».

– Det er to ting som har skjedd, volumet har økt voldsomt, samtidig som det har vært en teknologiutvikling. Denne utviklingen har ført til at det er andre måter å frakte og lagre krabbene på. Volumet går opp, plassbehovet ned, sier han.

På Norway King Crabs krabbehotell på Herbergåsen jobber det fire personer. I tillegg leier selskapet inn mannskaper på timebasis. Tre av de fire på heltid er permittert, mens driftslederen er på plass.

For å finne alternativer til denne sesongsvingningen, sier Ruud at de jobber med andre arter som ikke har det samme årshjulet. Da vil selskapet kunne fylle den ledige tiden i april med annet arbeid. Alternativene er for eksempel sjøkreps, snøkrabbe og brunkrabbe.

Dobbel mengde

Han forteller at all time high-månedene januar og februar betyr 500 tonn, som er det dobbelte av samme periode i fjor. Det går med andre ord godt i krabbebransjen, og trenden er stigende.

Kongekrabbe, som mange anså som uønsket, er blitt en stor eksportartikkel for Norge. Markedet har passert 500 millioner kroner, og selskapet med krabbehotell i Nes står for en femtedel av dette.

Fraktes via Nes

Krabbene fiskes utenfor kysten i Finnmark, og transporteres med trailere til Herbergåsen. Krabbene er da merket.

I Nes overnatter krabbene på hotell, og sendes videre med fly fra Gardermoen og ut til verdens beste restauranter. USA, Canada og Taiwan er de største, mens Vietnam og Kina øker.

På restaurantene får spisegjestene servert krabbe, og med mobiltelefonen kan de skanne merkelappen på krabben. Da får de opp sted, tid og hvem som har fisket krabben.

Etablert i 2015

Krabbehotellet på Herbergåsen ble etablert i 2015. Konsernet har 20 ansatte, fire av dem i Nes. Norway King Crab ga i fjor høst uttrykk for at de ønsker å utvide virksomheten sin på Herbergåsen.

Krabbehotellet i Nes er for øvrig blitt en velkjent bedrift. Flere av landets toppolitikere har vært innom, i fjor var daværende fiskeriminister Per Sandberg gjest på Herbergåsen.

janerik@raumnes.no