TØRKE SAMLET BØNDENE: Det er knusktørt mange steder og bøndene samlet seg til tørkemøte hos Felleskjøpet på Kløfta torsdag kveld.

Nærmere 100 bønder har meldt om avlingsskader

Tørken skaper stor utfordringer for mange bønder. Ifølge Nes landbrukslag har 100 bønder meldt om avlingsskader.

– Jeg beklager å måtte stå her og snakke med dere om tørke igjen. For noen er det like ille som i tørkesommeren 2018, for andre er det enda verre, sa Kay Henrik Bucher fra Statsforvalteren i Oslo og Viken da han åpnet møte i regi av Akershus bondelag som fant sted på Felleskjøpet på Kløfta.

– Nå er det alvor

Rundt 150 bønder hadde møtte fram blant annet for å høre om midlertidige endringer i regelverket knyttet til tørken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Nå er det alvor og det er handling som gjelder, både for dere og for oss. Det er mulig å gjøre tiltak for å begrense skaden sånn at vi kan produsere fôr til dyra våre til vinteren sa nestleder i Norges Bondelag, Egil Hoen.

Nes landbrukslag melder at det foreløpig har kommet inn i underkant av 100 meldinger om avlingsskader fra 85 foretak i Nes. Det kommer fram av ferske tall fra landbrukskontoret i Nes kommune.

VIKTIG INFORMASJON: Sverre Saxebøl fra Statsforvalteren i Oslo og Viken informerte bøndene om tiltakene som skal avhjelpe tørkesituasjonen.

En klar oppfordring

Etter møter mellom Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er det iverksatt flere tiltak som skal avhjelpe tørkesituasjonen.

Det innebærer blant annet at kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn og at det blir generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite.

En klar oppfordring til de frammøtte bøndene var å melde inn avlingsskade så snart man mistenker at det kan oppstå.

Nes Landbrukslag melder om at man har rett til å få erstatning hvis avlinga blir dårligere enn 70 prosent av normalavling.