Banksjef Odd Nordli leverer gode tall etter tredje kvartal.
Banksjef Odd Nordli leverer gode tall etter tredje kvartal.

Leverer solide tall etter tredje kvartal

Aurskog Sparebank styrer mot et meget godt resultat i inneværende år.

Banken presenterte denne uka sine tall etter årets ni første måneder, og banksjef Odd Nordli leverer et godt resultat. Banken har et resultat før skatt på 95,7 millioner kroner, som er nærmere 12 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor.

Resultatet etter skatt ender på73,7 millioner kroner, mot 66,4 millioner i fjor.

«Det er en solid vekst i utlån som gir banken en økning i resultat»

Det pekes i delrapporten på at det er en solid vekst i utlån som gir banken en økning i resultat.

– Banken øker renteinntektene med sju millioner kroner, først og fremst grunnet en utlånsvekst på 13,7 prosent de siste 12 månedene, skriver banken i rapporten.

Banken har dessuten inntektsført en gevinst på 4,4 millioner kroner i forbindelse med Vipps-fusjonen.

Når det gjelder verdipapirmarkedet, er imidlertid utviklingen ikke like positiv. Øvrige driftsinntekter faller tilbake med 4,5 millioner som følge av lavere inntekter fra verdipapirmarkedet.

Det pekes videre i rapporten på at banken har en gunstig utvikling når det gjelder kostnadsutviklingen, og samlede driftsutgifter er én million kroner lavere enn fjoråret.

«Voksende boligmarked, lav arbeidsledighet og investeringsvilje i næringslivet gjør regionen attraktiv»

– Banken framstår som solid med en samlet kapitaldekning på 19,7 prosent, og en ren kjernekapitaldekning på 16 prosent, skriver banken i rapporten. Banken er fortsatt i vekst, og har en solid posisjon i markedet på Romerike.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dette er et marked i vekst med en rekke positive nøkkelfaktorer. Voksende boligmarked, lav arbeidsledighet og investeringsvilje i næringslivet gjør regionen attraktiv, fastslår banken i rapporten.

janerik@raumnes.no