Gudbrand Johannes Qvale (t.v.) og Stephan Lange Jervell i Stiftelsen Romerike International School får fortsatt motstand fra Fylkesmannen i sitt ønske om å bygge en internasjonal skole ved Nes Arena på Neskollen. 	Arkiv
Gudbrand Johannes Qvale (t.v.) og Stephan Lange Jervell i Stiftelsen Romerike International School får fortsatt motstand fra Fylkesmannen i sitt ønske om å bygge en internasjonal skole ved Nes Arena på Neskollen. Arkiv Foto: Heidi Wexels Riser

Fylkesmannen vil (fortsatt) ikke ha ny skole på Neskollen

Fylkesmannen opprettholder sin innsigelse mot etablering av International School på Neskollen.

Fylkesmannen viser til brevet fra Nes kommune fra 7. februar der kommunen ber Fylkesmannen frafalle innsigelsen. Fylkesmannens svar er kort og enkelt.

– Vi kan ikke se at det i brevet fremkommer noen ny informasjon. Fylkesmannen opprettholder derfor vår innsigelse, skriver seksjonssjef Ellen Lien.

Innsigelsen er fremmet til et forslag om å endre en mindre del av bebyggelsesplanen for sentrumsområdet på Neskollen. Fylkesmannen mener den internasjonale skolen ikke bør etableres på Neskollen.

Kommunen på sin side sendte, uten politisk behandling, et brev der de ba Fylkesmannen frafalle innsigelsen. Begrunnelsen var ført i pennen av tiltakshaverne. Fylkesmannen lar seg imidlertid ikke endre av dette.

– I vedlegget til brevet fra Nes kommune følger forslagsstillers merknader til innsigelse fremmet av NVE og Fylkesmannen, skriver Lien før hun konstaterer at merknadene altså ikke gir noen ny ifnromasjon til saken.

janerik@raumnes.no