TO GRUPPER: Splittelsen i facebook-gruppen «For oss som bor på Auli, Rånåsfoss og Haga» viser hvor krevende det er å være moderatorer for en offentlig samtale. Foto: Raumnes

Ytringsfrihetens forvaltere

«Det er viktig å belyse hvordan ytringsfriheten forvaltes av de frivillige i lokale facebook-grupper», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Forrige uke ble det kjent at det var en konflikt mellom administratorene av facebook-siden for de som bor på Auli, Rånåsfoss og Haga. Det er en påminnelse om at å forvalte den lovfestede ytringsfriheten og balansere det opp mot ærekrenkelse og hets er en svært vanskelig balansegang.

Les også
Full splittelse i lokal facebook-gruppe

Superlokale facebookgrupper utfyller rollen til lokalaviser som Raumnes. En avis som skal dekke en hel kommune, eller enda større geografisk område, vil i liten grad ha mulighet til å være arena i en superlokal diskusjon. «En katt går løs i Tandbergvegen» og «har noen en ekstra malerkost å låne bort lørdag kveld?» er samtaler som er av liten interesse for lesere i andre deler av kommunen.

Det er en naturlig utvikling i en ny medievirkelighet.

Samtidig vokser det fram et nytt behov og ansvar. En offentlig samtale må modereres. Frivillige moderatorer sitter med et stort ansvar for at diskusjonene er innenfor rimelighetens grenser.

Det er ingen liten oppgave. På den ene siden handler det om å ivareta ytringsfrihet og la innbyggerne få ytre seg fritt i et delvis offentlig fora. På den andre siden skal samtalen være sivilisert og innen for lovens begrensninger. Det vil si at den ikke skal være straffbare, ærekrenkende eller injurierende. Frivillige moderatorer har ansvaret for å sette grenser for identifisering ved hendelser og de skal samtidig sikre at alle får komme til orde. Til å hjelpe seg har de gruppens interne regler, facebooks amerikanske regler og det norske lovverket. Det er mye å sette seg inn i.

Norske redaktørstyrte medier har i tillegg «Vær varsom-plakaten» som styringsverktøy når vi tar etiske vurderinger. I Raumnes har vi har stadig etiske diskusjoner i redaksjonen for å kunne ta så gode beslutninger som mulig. Selv vi synes det kan være vanskelig å ta de rette etiske valgene.

I store facebookgrupper hviler det et meget stort ansvar på moderatorer, og det er viktig å belyst hvordan dette ansvaret forvaltes, slik vi har sett i Auli-gruppen denne uken. For ytringsfriheten og medborgerskap er viktige verdier i vårt demokrati, men det er ikke gitt at lokale facebook-grupper bidrar til å styrke disse verdiene.