ERKLÆRT DØD: Viltnemnda undersøker det påkjørte dyret etter elgpåkjørselen denne uka.

Viltsikring må på plass

«Vi kan ikke innbille oss at elgen sitter i skogholtet og venter med å krysse vegen til det er bygget en ny E16», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

E16 mellom Rød og Vormsund er kommunens verste strekning for elgpåkjørsler, ifølge hjorteviltregisteret.

Smak på den forrige setningen: «Europaveg 16 gjennom Nes er en versting for elgpåkjørsler». Vi snakker altså om vegstrekningen som snart i en generasjon har vært på trappene for oppgradering. Vegen som samtidig har blitt nedprioritert, fordi det snart skulle komme en ny veg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bilistenes ansvar

Som vi har skrevet mange ganger før: Det er de som bor og bruker dagens veg som betaler prisen for at det trekker ut i langdrag med en ny veg. Som nabo Heidi M. Myklebost forklarer til Raumnes, så ser hun elg nesten daglig på vegen, europavegen.

Det er selvsagt bilistenes ansvar å kjøre slik at de kan stoppe dersom det kommer en elg ut i veien. Det er slik det står i vegtrafikkloven, at man skal ferdes aktsomt og hensynsfullt. Nå som vintermørket kommer snikende inn på dagene, er det også flere timer i rushtiden uten dagslys. Det betyr at det er vanskelig å oppdage vilt som kommer ut i veien. Akkurat som vi oppfordrer hverandre til å gå med refleks, så må alle sjåfører være ekstra oppmerksom på skogens konge i disse dager.

Hvor er tiltakene

Over hele landet er vegene våre stadig tryggere og tryggere. Slik sett er nesten E16 mellom Kløfta og Kongsvinger et unntak. Hvor er de strukturelle tiltakene for å unngå viltpåkjørsler langs E16? Hvor er viltovergangene, viltgjerdene, ekstra belysning og andre tiltak?

I påvente av en varig løsning på E16, enten det blir C, F, 0+ eller en annen løsning, så må dagens veg sikres. Vi kan ikke innbille oss at elgen sitter i skogholtet og venter med å krysse vegen til det er bygget en ny veg. Dessuten blir ikke dagens veg fjernet, så det vil uansett være behov for viltsikring av vegen.

Nå!

Vi kan ikke sitte og vente på at det går menneskeliv i kollisjon mellom vilt og kjøretøy. Førere må ta hensyn til høstmørket og kjøre varsomt. Men vegmyndighetene må også sikre vegene, og spesielt høytrafikkerte veger som E16. Viltsikringen må på plass før det går menneskeliv.