KRITISK TIL VIKARBRUK: Nes kommune må styrke kompetansen samt rekruttere og ikke minst like viktig beholde de vi allerede har, skriver Idun Eriksen i dette leserinnlegget om vikarbruk.

Vikarbruk i Nes kommune

«Etter at Nes kommune opprettet en stilling som skulle jobbe med å rekruttere og beholde folk i helsevesenet, så viser allikevel de nye tallene publisert av Norsk sykepleieforbund, at Nes kommune sine totale utgifter på sykepleievikarer i 2022 var på 11489226kr. 11 millioner på vikarer og vikarbyrå!», skiver Idun Eriksen i dette leserinnlegget.

Rødt og SV i Nes har i sitt program «Bekjemp deltidskulturen i helsesektoren: faste og hele stillinger til de som ønsker det. Øk Grunnbemanninga.» Kommunene og primærhelsetjenesten må rustes til å drive forebyggende fysisk og psykisk arbeid.

Rødt og SV har i tidligere kommunestyremøter og Helse/oppvekst tatt opp temaet sykepleiemangel, og at Nes kommune må styrke kompetansen samt rekruttere og ikke minst like viktig beholde de vi allerede har.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette har så langt fått vage svar og lite tiltak er gjort. Etter at Nes kommune opprettet en stilling som skulle jobbe med å rekruttere og beholde folk i helsevesenet, så viser allikevel de nye tallene publisert av Norsk sykepleieforbund, at Nes kommune sine totale utgifter på sykepleievikarer i 2022 var på 11489226kr. 11 millioner på vikarer og vikarbyrå! Vi må fremover se på hvilken kompetanse vi har i kommunen og beholde den, i stedet for at vi skal konkurrere med nabokommuner og heller bruke pengene på vikarbyrå, når det en gang faktisk viser seg slik at vi må ha sykepleiere og helsefagarbeidere på jobb. Eller blir det mer lønnsomt for sykepleierne i kommunal sektor og si opp, starte i vikarbyrå og igjen bli leid inn i egen kommune. Vi kan og bør gjøre det bedre enn dette!

Idun Eriksen for felleslista Rødt og SV