SPRENGT: Neskollen skole med sine 567 elever er sprengt. Politikerne vil derfor flytte 7. trinn bort fra skolen for å løse plassproblemene. Foto: John Arne Paulsen

«Vi som lærere tar alle avgjørelser med elevens trivsel, læring og utvikling i sentrum. Burde ikke politikerne våre gjøre det samme?»

Lærere og ansatte ved Neskollen skole er opprørt over forslaget om å flytte 7. trinn over til ungdomsskolen.

Lærerne ved Neskollen skole er svært bekymret og opprørt over forslaget til formannskapet om å flytte våre 7.-klassinger til Vormsund ungdomsskole fra og med høsten 2021. Vi opplever at forslaget er svært lite gjennomtenkt, og at politikerne ikke er klar over hvilke utfordringer dette vil by på for både elever og lærere ved skolen. Vi som lærere tar alle avgjørelser med elevens trivsel, læring og utvikling i sentrum. Burde ikke politikerne våre gjøre det samme?

Les også
Synspunkt: Flytting av 7. klassinger

Nes kommune skulle prioritere en utvidelse av Neskollen skole, men nå leter politikerne etter enkle og kortsiktige løsninger da økonomien tilsier at de ikke har anledning til å gjennomføre en slik utvidelse. Vi har forståelse for at kommunen ikke kan hoste opp 75 millioner og gi elevene våre en utvidelse av skolen. Kanskje er det heller ikke riktig å gjøre, siden prognosene viser at elevantallet ved Neskollen skole vil avta innen en tiårs periode. Allikevel er skolen per dags dato som kjent underdimensjonert i forhold til elevmassen, og grep må tas – både kortsiktig og langsiktig.

Elevens utvikling og trivsel i sentrum?

Formannskapet foreslår som kortsiktig løsning å flytte våre 7.-klassinger til Vormsund ungdomsskole når den står ferdig uten å ha gjennomført en grundig konsekvensutredning. Vi frykter at elevene våre vil sitte igjen som taperne hvis forslaget blir stemt fram. Vi mener det ikke er riktig å gjøre 7.-klassingene til ungdommer før de egentlig er det. Vi må la barn være barn! Hvorfor skal 12 -og 13 åringene våre tvinges til å vokse opp så fort? På ungdomsskolen vil elevene våre møte en helt annen hverdag og et helt annet skolemiljø enn hva de kjent med på barneskolen. Det skjer enorme forandringer dette året, både fysisk og mentalt. Vi opplever at elevene har behov for ro og trygghet til å snakke om disse endringene i et trygt miljø. Mange barn ønsker (og trenger!) å være sammen med yngre barn. For mange er det utvilsomt mer utviklende og læringsfremmede å ha interaksjon og relasjon med yngre elever. Med yngre elever i skolegården utfordres 7.trinn til å være gode forbilder og være reflekterende over sin egen rolle i skolegården. En slik dynamikk ser vi på som avgjørende for utvikling av selvtillit, trygghet og gode holdninger.

Les også
– Vi lytter til innspill

Videre ser vi at det kan bli utfordrende for disse elevene å ta bussen. Her ryktes det om et allerede utfordrende miljø for 8.-klassingene der elevene plasseres i bussen etter «rang». Hvordan blir det da for 7.-klassingene som er på absolutt bunnen av denne rangstigen? Lærere ved Neskollen skole har allerede hatt samtaler med elever som ser fram med frykt over å bli en del av denne “busskulturen”.

Er kommunestyret komfortable med å ta en avgjørelse uten å ha forhørt seg med hvordan elever og lærere stiller seg til forslaget?

Vi undrer oss også over hvordan ordensreglementet skal være. Skal det være egne konsekvenser for 7. trinn, og andre for 8. trinn, selv om de er involvert i samme konflikt? Barneskolen har jo som kjent ikke karakterer i orden og oppførsel, og kan ikke få anmerkninger.

Les også
Neppe noen god idé i praksis å flytte elever

Til slutt er vi også kritiske til at enkelte elever må bytte skolemiljø to ganger på kort tid, siden noen tilhører Runni ungdomsskole og må bytte skole når de starter på 8. trinn. Dette kan få store konsekvenser for læring, trivsel og utvikling i særdeles viktige år i barnas liv. To skolebytter på to år er langt fra en optimal løsning hvis man ser saken fra elevenes ståsted.

Mange spørsmål, svært få svar

En slik løsning vil også gå utover oss som har arbeidsplassen vår på Neskollen skole. Vi har en god og fin arbeidsplass med gode kolleger og et svært godt miljø. Vi stiller oss kritiske til forslaget, og flere av oss har allerede indikert at de ikke ønsker å fortsette som lærer i Nes kommune hvis arbeidsplassen blir Vormsund.

Les også
FAU på Neskollen er bekymret – vil ikke flytte 7. trinn til Vormsund ungdomsskole

For hvordan er det egentlig tenkt at dette skal foregå? Får 7.-klassingene lærere som tilhører ungdomsskolen, eller skal lærerne på Neskollen skole følge med på flyttelasset for ett år? Er det noen av dagens lærer som står i fare for å stå uten arbeid med denne ordningen? Hvis en lærer kun har 5.-7. trinn, skal de da bytte arbeidsplass hvert tredje år hvis dette blir en permanent løsning? Hvis så er tilfellet, undrer vi oss over hvor disse lærerne da har tilhørighet. De er verken fugl eller fisk, verken en del av kollegiet ved Vormsund ungdomsskole eller Neskollen barneskole. De vil befinne seg i et slags limbo, pendlende fram og tilbake fra undervisning på Vormsund og felles møtetider på Neskollen. Og hvem betaler da reiseregningene?

Neskollen skole er i dag organisert slik at lærere med faglig fordypning i kjernefag som matematikk eller engelsk bruker sin kompetanse på flere klasser og trinn. Hvordan kan dette bli ivaretatt med den foreslåtte løsningen? Skal faglærerne også undervise på ungdomsskolen? Eller skal de kjøre fram og tilbake mellom skolene i friminuttene og undervise på 5.-7. trinn? Dette virker ikke å støtte vårt arbeid med å utvikle en sterk samarbeidskultur, profesjonsrettet kompetanseheving og erfaringsdeling mellom ansatte. Vi frykter at kvaliteten på undervisning vil påvirkes av en «flytende» arbeidsplass.

Les også
Neppe noen god idé i praksis å flytte elever

For oss virker dette svært lite gjennomtenkt. Som Fred C. Gjestad skriver i Raumnes tirsdag 10. desember kan dette virke som en god idé på papiret, men ikke i praksis. Det kan lette trykket ved Neskollen skole, men åpner opp en helt ny dimensjon av utfordringer. Vi har mange spørsmål, men ingen avklarende svar. Er kommunestyret komfortable med å ta en avgjørelse uten å ha forhørt seg med hvordan elever og lærere stiller seg til forslaget?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Langsiktige løsninger

Lærerne på Neskollen skole mener vi må sette større fokus på de langsiktige løsningene for skolen vår. Selv om antallet elever vil synke, vil vi fortsatt ha kommunens største elevmasse på en barneskole. Istedenfor utbygging, kunne et tiltak vært å flytte skolegrensene, slik at den framtidige Opaker skole kan ta en del av elevmassen som nå sokner til vår skole.

Vi vil det beste for elevene våre. Vi vil at de skal leke, lære og trives hos oss. For å få til dette på best mulig måte, må vi ha politikerne på vår side. For å få politikerne på vår side, må de ta en avgjørelse med elevenes trivsel, læring og utvikling i sentrum uavhengig av hvilke rammebetingelser man forholder seg til. Dette føler vi ikke har blitt gjort i denne saken.

Andreas Sung Unstad og Caroline B. Lauritsen, på vegne av lærere ved Neskollen skole