Sommerskole-tilbudet har bare en fjerdedel av midlene i år sammenliknet med året før. Her er gjengen som var med på «Sommerskole Musikal» i 2020. Foto: Guro Skjelderup

«Vi har et godt fritidstilbud i Nes»

«La oss bruke de tilbudene som er tilgjengelig, uavhengig av om det er kommunen eller frivillige som arrangerer. For tilbudet er faktisk ganske stort og det er godt», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Vi har stor grunn til å være takknemlige i Nes. Kommunen og frivillige legger svært godt til rette for at vi skal kunne være aktive og ha gode opplevelser i sommer.

Der elvene møtes

«Hva er det som gir et godt liv», er et stort spørsmål. Nes kommune sitt slagord er «Det gode liv der elvene møtes». Det er ikke noen liten ambisjon. Når det er kommunen som har det som sitt overordnede mål, betyr det også at kommunen må ta et ansvar langt utover det som er påkrevd gjennom lov, dersom man skal oppnå det målet.

Det gjør da også Nes kommune. At absolutt alle i Nes, i alle sine ulike livsfaser, skal oppleve at det er godt å leve i Nes, er helt umulig. Men kommunen legger godt til rette.

Spesielt er det lett å legge merke til de ulike tiltakene for aktivitet inn mot sommeren nå.

Sommerskole

Stolpejakten er blitt et stort folkehelsetiltak. Banalt enkelt, men likevel så effektivt. Noen stolper med strekkoder og en app på telefonen gjør at mange velger å gå flere og lenger turer ut i naturen enn de har gjort tidligere. Kommunen har tatt initiativ og samtidig iverksatt et samarbeid med frivillige lag og foreninger.

I fjor var sommerskolen en enorm suksess. 2,5 millioner kroner fra staten for å bidra til at barn og unge fikk et avbrekk fra en heller trasig koronasituasjon. I år kommer ikke staten med penger, likevel ønsker politikerne å gi et tilbud. De har satt av 500 000 kroner til sommerskole. Selv om det er mindre enn fjoråret, viser det en politisk vilje til å bidra til «det gode liv der elvene møtes». Kanskje burde tilbudet vært helt eller delvis behovsprøvet, slik at de som trenger det aller mest er sikret plass. Spesielt når det er færre plasser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I år som skal det igjen arrangeres småbarnsleir ved Flolangen. Familiens Hus arrangerer og gjennomfører en leir for familier. Overnatting ute og masse aktivitet, gir mulighet for et familiesamhold og gode opplevelser. Et godt eksempel på at gode opplevelser ikke behøver å koste mye.

Gratis

Et annet kommunalt tiltak for å få ned kostnader på opplevelser er utlånssentralen «Bua Nes». Alle nesbuer har mulighet til å låne dyrt turutstyr gratis. Alt fra kajakk og kano til sovepose og sko. Innkjøp av utstyr kan fort være terskelen for mange til å komme seg ut og i aktivitet, så en slik utlånssentral er genialt. Det er dessuten viktig at så mange som mulig benytter seg av den, slik at det ikke blir knyttet et stigma til å låne utstyr.

Slik kunne vi fortsatt videre med fritidsklubbens sommertilbud og tilbudene fra frivilligheten. Lag og foreninger har alt fra uorganisert tilbud som turstier og parker til organiserte aktiviteter som cuper og leire.

Er dette med på skape «det gode liv der elvene møtes»? Nei, det skapes først og fremst gjennom de menneskene som bor her. Men er det med på å tilrettelegge for et godt liv? Ja, så absolutt. Å delta i aktiviteter med våre sambygdinger gjør at vi får en større forståelse for hverandre. En forståelse som kan gå på tvers av ulike skillelinjer som bosted, alder, kjønn, etnisitet eller økonomisk status.

Godt tilbud

Alle er vi mer eller mindre skrudd sammen slik at vi har lett for å fokusere på det vi ikke har. Vi kan se at Oslo har en skikkelig organisert sommerskole, mens vi «bare» har et begrenset tilbud. Slik kan vi lett fortsette på område etter område. Spørsmålet er om vi fort blir blinde for det vi har og at det er lettere å se alt vi ikke har.

Saken er at vi har mye å være takknemlige for her i Nes. Vi har et godt tilbud, selv om det også kan bli bedre. La oss bruke de tilbudene som er tilgjengelig, uavhengig av om det er kommunen eller frivillige som arrangerer. For tilbudet er faktisk ganske stort og det er godt.