Illustrasjonsbilde. Foto: John Arne Paulsen

Vi føler oss ikke trygge, la kvikkleira ligge i ro!

I Raumnes den 20. januar 2021 leser vi at lokale politikere nå er bekymret for Vormsund ungdomsskole og jobben som er gjort knyttet til utredning av grunnforholdene – i lys av katastrofen i Gjerdrum. Det gjennomgås rapporter og rådmannen og ordføreren er ikke helt enige om det må gjennomføres 4. parts kontroll.

Les også
Full kvikkleire-forvirring: – Jeg instruerer rådmannen hvis det blir behov

Vi i gruppen «Nei til E16 gjennom kvikkleire området Vormsund - Oppaker» har lenge vært bekymret for kvikkleire problematikken knyttet til ny E16 og særlig knyttet til korridor F. Vår bekymring har blitt til frykt etter det tragiske som skjedde i Gjerdrum.

Les også
Rapporten politikerne aldri fikk

På direkte spørsmål fra Raumnes knyttet til kvikkleire under Vormsund ungdomsskole svarer ordfører Grete Sjøli: «Ut fra rapporter og kart jeg kjenner til så skal det ikke være kvikkleire under skolen. Det forholder jeg meg til frem til annet foreligger».

Det er grunn til å spørre ordføreren: Har du ikke kjent til kartet som Nye Veier viste fram på siste styremøte i IKP knyttet til ny europaveg?

Les også
– Frykter katastrofe

Når det gjelder rapporter så går utfordringen knyttet til grunnforhold rimelig klart fram i planprogrammet og konsekvensutredningen som ble utført av Statens Vegvesen i 2014/2015. Ordfører Grete Sjøli: Leste du aldri denne rapporten?

Det er vel heller ingen hemmelighet at dette alternativet ble stanset av Samferdselsdepartementet fordi det koster mer enn det smaker. De ønsker reduserte kostnader og økt samfunnsøkonomisk nytte. Når Nye Veier igjen skal utrede dette alternativet må derfor kostnadene reduseres – hva har dette å si for sikkerheten og risikoen?

Grete Sjøli er ordfører i en kommune under den marine grense hvor det er påvist kvikkleire flere steder. En kommune med ravinelandskap der det har gått flere ras opp gjennom tidene. Landskapet minner veldig om det vi så i Gjerdrum før man planerte ut dette på 80-tallet.

I Dagsrevyen fikk vi høre at Katterud er et av landets farligste områder knyttet til kvikkleireskred med en skredfaregradscore på 37. Til sammenligning har området med høyest faregrad en score på 38. Faregraden vurderes som høy dersom et område har en score på over 26 på en skala mellom 0 og 51. Når begreper som skalkeskred (retrogressive skred) blir «allmennkunnskap» etter det tragiske som skjedde i Gjerdrum – hvorfor har ikke Nes kommune sammen med NVE gjort noen sikringstiltak i dette området all den tid dette har vært kjent?

I Raumnes kommer Sjøli med en påstand om at det ikke finnes kvikkleire under Vormsund ungdomsskole. Når andre lokalpolitikere ytrer sin bekymring, henviser hun til kjente kart og rapporter. Når vi så opptak av siste styremøte i IKP den 13. januar 2021 satt Sjøli taus når Nye Veier gikk igjennom grunnforholdene og viste kartet som er gjengitt i dette innlegget. Vi skulle ønske at ordføreren heller kunne overbevise oss innbyggere om at Nes kommune gjør alt i sin makt for at vi kan bo trygt på toppen av kvikkleira! Kjære ordfører – kan du forsikre oss om at det er trygt å bygge ny europavei i korridor F?

Les også
Dette er kvikkleire-rapporten politikerne aldri fikk

Erlend Helle slår fast i Raumnes at «Nes Aps syn ikke er endret som følge av kvikkleirekatastrofen i Gjerdrum, men han legger til at de er ydmyke og skal ikke gå av vegen for å endre syn dersom konsekvensutredningen tilsier at det ikke er mulig å bygge veg i korridor F».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva er det Helle og Ap ser av nytte for kommunene i korridor F, som veier opp for kostnadene og risikoen dette medfører?

Les også
– Aldri feil å ta en ekstra sjekk

På spørsmål om mengden kvikkleire i korridor F svarer Erlend Helle: «Ja, men korridor F er også utrolig bred slik den ligger i dag». Jeg ber Erlend Helle se godt på kartene og fortelle oss hvordan man skal unngå kvikkleire i korridor F!

Tina Bru, olje- og energiminister (H), har publisert leserinnlegg i en rekke aviser der hun understreker at folk skal føle seg trygge i hjemmene sine. Dette er også gjengitt på regjeringen.no. Ministeren skriver videre at «Det regnes i utgangspunktet som trygt å bo på kvikkleire, så lenge leiren får ligge i fred, slik at den ikke overbelastes. De fleste kvikkleireskredene vi kjenner til, skyldes menneskelig aktivitet, som graving og massepåfyll i et område».

Les også
Kommunen lover ny kvikkleire-gjennomgang

NVE understreker følgende: «Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire, det er først når den blir overbelastet at den kollapser». Kanskje det nå er på tide å lytte til olje- og energiministeren og NVE og la kvikkleiren i korridor F ligge i fred? Den bør i hvert fall ikke overbelastes av en gedigen firefelts europaveg!

Tina Bru skriver videre i sitt innlegg at «Vi tar folks trygghet på alvor, og vil fortsette å prioritere dette arbeidet». I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen at om lag 300 millioner kroner skal gå til kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak – noe vi synes er altfor lite!

Les også
Kommune-toppen: Slik sikrer vi oss mot jordskred i Nes

Vi føler oss ikke trygge i hjemmet vårt! Nå er det på tide å sette en fot i bakken og forkaste korridor F – når det faktisk foreligger alternativer!

Bente og Christian Thorset