E16: Ved dette krysset i Uvesund er det siden 1978 registrert fem ulykker. Tre av disse var på 2010-tallet, den siste i 2014. Foto: Jan Erik Hæhre

Uvesundkrysset: Et trilemma

Skal man ta hensyn til myke trafikanter, E16 som en nasjonal hovedveg eller beboerne, spør journalist Lars Akerhaug i denne kommentaren.

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har siden 2001 vært tuftet på nullvisjonen; en visjon om at ingen skal dø eller bli hardt skadet i trafikken.

Likevel er det også åpenbart at samfunnet er langt unna et slikt mål. Hele tiden tas det avgjørelser hvor myndighetene i beste fall tar en kalkulert risiko. Å kjøre bil og å bevege oss i trafikken er noe av det farligste vi gjør.

Et eksempel er en tragisk trafikkulykke her i kommunen i desember 2021. Da ble to jenter påkjørt på Oppakermoen langs dagens E16. Det ble umiddelbart satt i gang tiltak og vurderinger for å bedre sikkerheten til myke trafikanter som må krysse E16.

Dette førte til diskusjon om hva som kunne gjøres for myke trafikanter på strekningen. Flere trafikksikkerhetstiltak kom på plass, et av dem gjaldt Uvesundkrysset, hvor man bestemte seg for å bygge nye busslommer og smalne inn krysset.

Alle ser ut til å være enige om at krysset ble tryggere for myke trafikanter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Samtidig er konsekvensene negative, både for de som bruker E16 og de som kjører inn og ut av krysset i det daglige.

Her står man overfor et såkalt trilemma, tre valg hvor man må vekte ulike hensyn.

Skal man ta hensyn til myke trafikanter? E16 som en nasjonal hovedveg? Beboerne?

Hensynet til myke trafikanter vil av mange fremstå som viktigst. Men beboere påpeker at antallet busspassasjerer er forsvinnende lavt. På 2000-tallet har det heller ikke vært ulykker med fotgjengere involvert i dette krysset.

Deres opplevelse er at deres egen trafikksikkerhet ofres til fordel for en liten gruppe myke trafikanter.

Samtidig ville en ulykke her raskt ha ført til spørsmål fra media og lokalsamfunn om nok har blitt gjort for å sikre myke trafikanter. Lokalpolitikere har nok hatt dette i bakhodet når man skyndte seg med å få på plass trafikksikkerhetstiltak.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For de som bor på Uvesund og kjører ut på E16 fremstår saken annerledes. Når man kommer fra Opakermoen mot Vormsund så er det cirka 50 meter fra svingen til man ser en bil som står i krysset. Bremselengden på tørr asfalt for en personbil er 20,25 meter, mens på våt asfalt er bremselengden 47,24 meter. Lastebil har lengre bremselengde.

Dette har vært en risiko naboer, beboere og andre som har brukt krysset har kjent til lenge og mange har blant annet vegret seg for å kjøre til venstre ut i krysset i retning Opaker.

Ved dette krysset er det siden 1978 registrert fem ulykker. Tre av disse var på 2010-tallet, den siste i 2014.

Tallet er i lokal E16-sammenheng hverken høyt eller lavt. Det er registrert en rekke større og mindre ulykker på hele strekningen mellom Slomarka og Kløfta.

Nå har en innsnevring av krysset ført til at mange frykter å kjøre ut på E16 i det hele tatt og flere naboer har rapportert om nesten-ulykker mens vegarbeidet har pågått.

Et siste hensyn er at dette tross alt dreier seg om en nasjonal hovedveg, med 9864 biler hvert eneste døgn. Å bygge fartsdumper og sette farten til 40 kilometer i timen vil fort bli oppfattet som paradoksalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Her er det lett å peke på at en ny veg er under planlegging. Samtidig er det stadig færre som egentlig tror at denne nye strekningen noensinne blir noe av. I mellomtiden vil dagens E16 bli stadig mer uframkommelig.

Noen umiddelbar løsning er ikke i sikt. Og i mellomtiden fortsetter trafikken ved Uvesundkrysset som før.