ÅRNES BRYGGE: Det er interessant å kjenne til om Nes kommune med politikere opererer med en framtidig utviklingsplan over utbygging av Årnes, skriver Håkon Rønnevig. Foto: John Arne Paulsen

Utviklingsplan

Når utbyggingen skjer nærmest på premisser hentet utenfra, vitner prosessen om at kommunen driver venstrehåndsarbeid med minimum av innsats, skriver Håkon Rønnevig i dette leserinnlegget.

Det er interessant å kjenne til om Nes kommune med politikere opererer med en framtidig utviklingsplan over utbygging av Årnes med nye boligområder og sentrum. Sannsynligvis spiller verken politikere eller kommuneadministrasjon noen proaktiv rolle i denne sammenheng. De kan av den grunn heller ikke følge et utbyggingsmønster som er begrunnet i en eller annen vedtatt plan eller holdning til hvordan Årnes skal se ut i framtiden eller hvordan beboere ønsker det. Om det viser seg å være tilfelle at det foreligger en langsiktig plan er det sterkt ønskelig at den får et "utstillingsvindu" eller at den gjøres kjent.

Jeg vil tro at utbyggingsprosessen foregår slik:

En eller annen eiendomsbesitter (Bane NOR e.l.), utbygger eller investor med utviklingsplaner søker kommunen om å få realisert et større prosjekt – ut fra diverse opplysninger og kartlegginger.

Kommunen vurderer søknaden og finner at X antall flere nye boliger gir Y kroner merinntekt til kommunen. Er det noe kommunen trenger er det Z kroner mer for å sikre det ekspansive budsjettet.

Hvorvidt nye innbyggere har jobb utenfor kommunen og ikke arbeidsplass i Nes, eller pensjon alene som inntektsgivende grunnlag, er knekkende likegyldig så lenge friske skatteinntekter renner inn i kommunekassa.

Det byråkratiske hjulet i Nes kommune kan neppe sammenliknes med en privat virksomhet som har klare og tydelige mål i sine ulike prosesser og som er avhengig av effektiv kompetanse for å nå sine konkurranseutsatte mål.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kanskje mener noen at kommunen ser tilnærmet ut som et A/S. Hvorvidt det fungerer slik er tvilsomt.

Den kraftige veksten av boligblokker på Årnes er sannsynligvis en ønsket situasjon fra kommunens side foruten resultat av ambisjoner fra investeringssterke byggherrer. Det kan være vel og bra for markedet det retter seg mot og de som kjøper boligene.

Kommunen har likevel et ansvar for å utforme Årnes slik at det ikke mister sin identitet og de egenskapene flertallet av innbyggerne oppfatter som estetisk gjenkjennelig. Når utbyggingen skjer nærmest på premisser hentet utenfra, vitner prosessen om at kommunen driver venstrehåndsarbeid med minimum av innsats.

Mitt ønske er at ansvarlige i kommunen motgår min framstilling. Hvis ikke er jeg engstelig for at all byggutvikling i Årnes-miljøet blir slik folk stort sett ikke ønsker.

Håkon Rønnevig