BØR SI NEI: Anna-Marie Laberget sier kommunen har mulighet til å si nei til nedbygging av dyrka mark når Furukollen skal utvide sin virksomhet og bygge nytt.

Utvidelse av Furukollen

Raumnes.no melder at Furukollen har kjøpt gamle Solberg gård, som de foreløpig ikke har planer om å bygge ut. Det de derimot har planer om, men som ikke nevnes i artikkelen, er å reise store bygg på det verdifulle, oppdyrkede jordet bak dagens Furukollen (www.p1.no). Det bør de ikke få lov til.

Det er dyrtid, krig og matmangel i Europa. Vest for Furukollen ligger udyrket mark brakk. Den er i kommunedelplanen avsatt til «friområde». Øst for Furukollen ligger produktiv matjord, der det blir sådd og høstet hvert år. Den er avsatt til fremtidig nedbygging. Dette gir ikke mening.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Heldigvis har Nes kommune nå mulighet til å sørge for en riktigere regulering. Bruk den!

Anna-Marie Laberget