STREIK: Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio snakker med streikevakter utenfor Deichman bibliotek i Bjørvika i Oslo. Streiken har foreløpig ikke rammet Nes. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Unio er i streik – For kunnskap og trygghet!

Akkurat nå er litt over 8000 lærere, sykepleiere og andre ansatte med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og biblioteker tatt ut i streik. Og fra og med onsdag går ytterligere 13 370 flere ut. UNIO er i streik!

Det er ikke «fordi vi fortjener det» eller fordi «vi har stått i førstelinjen under pandemien» som er argumentasjonen for ordentlig reallønnsvekst i 2021. Det handler om kunnskap og kvalitet på helsetjenesten vi leverer til det norske folket. Det handler om kvalifiserte lærere i klasserommene. Det handler om kunnskap og trygghet! Vi har gått til streik fordi KS sitt tilbud ikke var godt nok. Vi krever en klar reallønnsvekst for våre medlemmer!

Lønn for kompetanse, ansvar og rekruttering.

I fjorårets oppgjør holdt offentlig ansatte seg til rammen som ble fremforhandlet av frontfagene. I etterkant av oppgjøret viser det seg at frontfagene selv gikk 0,5 prosentpoeng utover rammen. I snitt. I år må det bli andre veien.

Siden tidlig på 2000-tallet har lærere i undervisningsstilling hatt en mindrelønnsutvikling på 14,1 prosentpoeng sett opp mot sammenlignbare grupper, på utdanningsnivå og i kommunal ansettelse. Det kan ikke fortsette sånn.

Innen helseinstitusjoner, barnehage og skole ser vi et økende rekrutteringsproblem. I tillegg må det alt for ofte benyttes av personell uten godkjent utdanning i midlertidige stillinger, vikariater og vakanser. Vi trenger rett kompetanse i de rette stillingene.

Det er et samfunnsproblem at det mangler lærere og sykepleiere. Det er et samfunnsproblem at ikke nok unge søker seg til utdanningene som kreves. Det må selvsagt flere tiltak til, men lønn er et tiltak som synes og merkes. Arbeidsgiverorganisasjonen KS er klar over denne mindrelønnsutviklingen, de vet om det økende rekrutteringsproblemet, og de vet om bruken av personell uten godkjent utdanning. Men de tar ikke ansvar!

Dette er en nasjonal utfordring, men innbyggere i Nes rammes hardt!

Så langt er det ingen som er tatt ut i streik her i Nes, men alle medlemmene av hovedsammenslutningen UNIO også her i kommunen, er i konflikt med KS. Og vi er klare når det er vår tur. For også i vår kommune er det store problemer med rekruttering en stor utfordring, både i helse, barnehage og skole. I følge statistikk på barnehagefakta.no har hele 78,9 prosent av barnehagene dispensasjon på minst én pedagogstilling for å oppfylle pedagognormen, ytterligere 10,5 prosent oppfyller ikke pedagognormen. Tall fra skoleporten.no forteller at Nes er den kommunen i hele Viken med nest flest ufaglærte i undervisningsstillinger. Innen helsesektoren er det flere stillinger som er midlertidig besatt av personell uten godkjent utdanning. Det er høy bruk av ufaglærte vikarer i begge sektorene. Dette går utover barn, unge, syke og pleietrengende!

Vi kan ikke akseptere at det fortsetter slik, og sammen må vi finne gode tiltak for å snu denne utviklingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi mener at lønn er et avgjørende tiltak og derfor støtter vi streiken!

Eirin Husebø, Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Nes

Merethe Søgård, Hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund

Eirik Mølmshaug, Hovedtillitsvalgt, Norsk Fysioterapautforbund

Trine Larshus, Hovedtillitsvalgt, Ergoterapautene

Hilde Myrbråten Opaker, Tillitsvalgt, Bibliotekarforbundet