ULV: UlvUlverUlvene Foto: John Arne Paulsen

Ulv ute av kontroll

I dette leserinnlegget har Odd Lium laget et limerick om ulveforvaltningen.

Så er galskapen et faktum, og norsk ulveforvaltning i statlig regi et havari.

Oslo tingrett ga like før nyttår rovdyrorganisasjonene NOAH, WWF og Våre rovdyr medhold i ikke bare å stoppe den planlagte lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen fra 1. januar, men også å stanse den igangværende fellingen utenfor sonen.

Dermed er rovdyrnemndene og miljødepartementet overkjørt og spilt ut over sidelinjen, og forvaltningen av ulv overtatt av rettssystemet og nevnte organisasjoner.

I domspremissene 29/12 står det at dommen er avsagt med stor usikkerhet, og at saksøker heller ikke er overbevisende. Likevel stopper dommeren all jakt på ulv på ubestemt tid. I går og i dag er det rettsforhandlinger i tingretten, etter at departementet har protestert mot dommen.Utfallet vil ikke være rettskraftig før 14 dager har gått. Da har også to tredjedeler av den planlagte vinterjakta passert.

Jeg har en ubehagelig følelse av at rettssystemet og organisasjonene spiller på lag, og at målet er å stanse ulvejakt på permanent basis. Det vil i så fall innebære at ulv i Norge er totalfredet og får utfolde seg fritt, sannsynligvis til svært liten glede for bufeholdere, skogeiere, jaktrettighetshavere og ulvemotstandere generelt.

Den demokratiske styringen av lisensjakt på ulv er borte, så når ulven har ynglet til våren vil vi sitte igjen med det resultat at ulvebestanden er tre ganger så høy som regjeringens bestandsmål, og at bestandene av elg og rådyr er tilsvarende redusert, med de 5-600 årlige massakrene som vil finne sted, bare i vår egen kommune.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Konfliktnivået i ulvespørsmålet tåler vel snart ikke mer? Jeg får ikke gjort stort annet enn å fabulere frem flere limericks:

En ulv i fra sona skal du helst ikke røre,

da havner du i et veldig uføre!

Men knepper du'n lell

når det lakker mot kveld

da får så tingretten ingenting høre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Så skriver jeg disse oppfordrende ord

til alle som vil ulven dit pepperen gror.

Jeg sitter og venter

om Noah nå henter

en anmeldig, fryktelig stor.

Nei skyt bare ulven, den vil vi'kke ha.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når systemet er slik er det like bra

at vi kvitter oss med pakket,

ja hele fordømte rakket.

da blir utmarka ganske god å ha!

Demokratiet, det funker jo aller best

når alle blir hørt, og kanskje de mest

som føler på kroppen

den sørens bråstoppen.

Hva tenker de på? -og hva tenker folk flest?

En død ulv er en god ulv, d'er sikkert og visst.

Hvis alle ble borte, til syvende sist

og marka ble ren,

da var je'kke sen

å sprette champagnen, med feiringsgnist.

Den beste tida er akkurat nå,

det vet vi jo alle, store som små.

Pelsen er tjukk og fin,

som reneste hermelin.

Og lua da, borger! - den kan ingen slå!

Odd Lium, Årnes