Tone Wilhelmsen Trøen, stortingspresident Foto: PETER MYDSKE

Tilliten til demokratiet øker, og gjør oss alle litt rikere

Mens koronakrisen skaper splittelse og mistillit til styresettet i mange land, er tilliten til våre demokratiske institusjoner stigende. Som nasjon er det kanskje vår største kapital.

En undersøkelse av tillitsnivået i det norske samfunnet som ble offentliggjort på Arendalsuka nylig viser at tilliten til Stortinget, regjeringen, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og de tradisjonelle mediene har økt det siste året.

Dette er gode nyheter for oss alle. Forskning viser at land med høy tillit i befolkningen er mer produktive og har høyere verdiskaping. Flere økonomer mener faktisk at den høye tilliten vi har til hverandre er viktigere for norsk økonomi enn oljen.

Det er også all grunn til å tro at den høye tilliten har vært en forutsetning for at vi som samfunn har kunnet jobbe så godt sammen for å håndtere koronakrisen. Samtidig er det sannsynlig at den økte tilliten skyldes at system har fungert, og at de organisasjonene og institusjonene som skal ivareta folks interesser faktisk har gjort det.

Som stortingspresident er det ekstra hyggelig å se at Stortinget rager høyest av landets institusjoner på tillitslisten, bare slått av ideelle organisasjoner som Røde Kors og Kreftforeningen. Hele 77% svarer at de har tillit til Stortinget.

Tilliten til de tradisjonelle, redaktørstyrte mediene har også økt. Den har gått fra 55% til 63% siden i fjor. Både riksmediene og lokalmediene har gjort en forbilledlig jobb med å formidle viktig samfunnsinformasjon uten å miste sitt kritiske blikk på makten.

Arbeidet med krisepakker og lovgivning denne våren var preget av høyt tidspress og stort alvor. Stortinget har vist at det er en lyttende nasjonalforsamling, der representantene står i nær kontakt med hele landet og er opptatt av å motta informasjon og kunnskap om hvordan situasjonen faktisk oppleves for folk.

Det er lov for oss alle å suge litt på karamellen og glede oss over den høye tilliten til systemet vårt. Men det må aldri bli en sovepute, og som tydelige stemmer har påpekt under hele denne krisen, må vi være på vakt og passe på at behovet for å handle raskt ikke går på bekostning av demokratiske prinsipper. Det er gjennom dem vi bygger videre på det som er vår største kapital – tilliten til hverandre.