ULV:- Foto: Arkiv

– Terskelen skal være svært høy

«Det skal altså være gode grunner til å kunne skyte ulv og reduserte elgkvoter er ikke en slik», skriver Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst.

Jeg leser i avisen Raumnes at viltnemndleder Olav Mæhlum er bekymret for elgjakta. Årsaken er at ulven vil komme til å spise opp det han og resten av elgjaktlagene hadde tenkt seg.

Dette området som ligger i Nes kommune ligger øst for Glomma og er derfor innenfor forvaltningssonen for ynglende ulv, altså den såkalte ulvesona. I ulvesona er det nå engang sånn at det skal være svært høy terskel for å kunne skyte ulv. Det skal altså være gode grunner til å kunne skyte ulv og reduserte elgkvoter er ikke en slik.

Les også
Oppsiktsvekkende om ulven i Nes: – Ulven truer elgjakta

At næringsinteresser og jakt trumfer ulvebestanden er dessverre en sannhet mange steder i landet, men at det presses på for også å gjelde innenfor ulvesona er usmakelig.

Å jakte er ingen menneskerett, og jegere skal høste av "naturens overskudd" – altså ETTER at rovdyra har tatt sitt. Dette må både Mæhlum og de andre jegerne ta inn over seg.

LESERINNLEGG: Anne Margrethe Vadder, Rovviltets Røst Foto: Privat

At det er ulv i Svarthus-reviret, det reviret som ved en "feiltakelse" (!) ble skutt ut i vinter er ikke noe som burde komme som en overraskelse på Mæhlum. Områdene innenfor ulvesonen er godt egnet til å huse ulv, og i revirer som blir skutt ut, etableres det fort ulv igjen. Det ser man også på de revirene som har blitt skutt ut i gamle Hedmark Fylke.

Rovviltets Røst skulle ønske ulv kunne sees på som den berikelsen det faktisk er å ha i norsk natur. At enkelte er redde for å miste inntekter og jaktturer på høsten kan ikke sees på som et argument for å skyte en art som faktisk står på den nasjonale rødlista som kritisk truet!

Anne Margrethe Vadder, Rovviltets Røst