Valgdebatt Nes kulturhus:Fra v. Hans-Petter Trondrud (Ap), Simen Roterud (Sp), Tove Nyhus (Frp), Harald Johansen (H).

Tanker om debatten 4. september

«Det var nyttig for meg som en av de få tilstedeværende under 50 år (...) å få et bedre inntrykk av våre politikere», skriver Scott Tveter i dette leserinnlegget.

Mye kan sies om debatten som ble avholdt i Kulturhuset mandag 4. september. For å starte positivt, er det veldig fint at Raumnes i samarbeid med biblioteket er i stand til å arrangere en slik debatt. Det var veldig ålreit å få se «alle» ordførerkandidatene i aksjon.

Det var nyttig for meg som en av de få tilstedeværende under 50 år (...) å få et bedre inntrykk av våre politikere. Litt ironisk skrevet, samtidig som det er trist at ikke flere av bygdas yngre møtte opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg går rett på sak. Hvorfor sitter jeg nok engang med følelsen av at diskusjonen om E-16 er et avgjørende vippepunkt mellom hvilke parti velgerne velger? Hvorfor var dette nok en gang temaet med størst engasjement, uenighet og følelser? Hva skjedde med eldrebølgen, utdanning eller helse?

Bemerkelse nummer to er at altfor mange av våre politikere svarer på spørsmål eller starter sine argumenter med personlige påstander som ikke er forankret i faktisk fakta. Jeg tror, jeg føler, jeg mener osv. er ikke bra nok for forskning eller utvikling – hvorfor skal det være bra nok for våre politikere? Eksempelvis skolemat uten noen baseline eller evaluasjon: hva politikerne i posisjon tror eller føler, holder ikke.

Bemerkelse nummer tre er våre politikeres bruk av ordet forskning. Jeg begynner å bli sliten av å høre hvordan våre politikere ofte slenger ordene «forskningen viser», for å vinne eller avslutte et poeng. Forskning viser ofte hva vi leter etter. Det handler om å sette seg nøyere inn i saken og å være mer kritisk til hva den sier. Enkelte av politikerne våre er flinke på dette.

Andre er ikke like flinke.

Privat versus offentlig sektor ble også et tema. På ene siden snakket posisjonen om hvorfor de er imot privatisering og at det ikke fungerer, samtidig som de snakket om hvordan det fungerer godt i barnehagene i Nes. Om dette er en prinsippsak, må Arbeiderpartiet og Senterpartiet faktisk ta seg en realitetssjekk. Det handler ikke om privatiseringen, økonomien eller konkurransen. Det handler om å gi et tilstrekkelig og best mulig tilbud til innbyggerne. I debatten var våre politikere enige om at kommunen ikke strekker til som tjenesteleverandør.

Hvorfor ikke gjøre noe med det, og ikke bare snakke om at det er et problem?

Avslutningsvis vil jeg trekke frem kanskje debattens viktigste observasjon. Det har i lengre tid vært diskusjon om vår varaordfører og nå ordførerkandidat for Senterpartiet er for ung til en slik rolle. Etter min mening er ikke Simen Roterud for ung. Han er en klok nesbu med stort potensiale og god drivkraft. Roterud viste derimot i debatten hva som kan bli hans utfordring: nemlig manglende erfaring og en noe nedlatende holdning til andres politikk. Det er ikke sikkert alle fikk det med seg, men da Roterud i debatten ble spurt om hva som skiller Senterpartiet fra de andre partiene, svarte han at han ikke vet, fordi han ikke leser andre partiers partiprogram. Uavhengig av mine gode tanker om Roterud, er dette en skuffende holdning.

Takk for en god debatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Scott Tveter