«Gode bomiljø er viktig for gode liv, psykisk helse og vekst, og det er ikke gode bomiljø som skapes nå», skriver Marie Landmark i dette leserinnlegget.
«Gode bomiljø er viktig for gode liv, psykisk helse og vekst, og det er ikke gode bomiljø som skapes nå», skriver Marie Landmark i dette leserinnlegget.

Synspunkt: «Utbyggerne må bøte på den skade de har påført det som var vakre områder»

«Årnes står i fare for å miste det som er igjen av særpreg, og jeg foreslår at kommunen bremser godkjenningen av slike tilsynelatende forhastede og desperate byggeprosjekter som vi har sett de siste ti årene», skriver Marie Landmark i dette leserinnlegget.

Offentliggjøringen av skattelistene viser at eierne av det største utbyggerfirmaet i Nes er på inntektstoppen. Dette viser at kommunen med rette kan stille krav til utbyggerne før de eventuelt godkjenner en byggesøknad.

Kommunen kan stille krav til mer gjennomtenkte skisser og mer variasjon i byggmassen og krav til utarbeidelse av skikkelige uteområder. Nå står like hus tett i tett bortover og de trærne som er på plantegningene er ikke plantet. Det er store sårkanter mot jorder og fine turområder, der det som var Nes sin stolte merkevare møter en mur av grå vegger.

Se til nabokommunene, det er ikke akkurat vellykket med utbyggingen der. Hvorfor skal Nes følge samme oppskrift når de kan skape noe unikt og fremtidsrettet, bygge et sted som folk har lyst til å flytte til og ikke flytter til bare fordi de blir presset hit fordi det er for dyrt andre steder?

Dagens utbygging gir kanskje sårt trengte penger til kommunen akkurat nå, men det vil koste mye på sikt. Gode bomiljø er viktig for gode liv, psykisk helse og vekst, og det er ikke gode bomiljø som skapes nå, og dette er det kommunen som må bestemme at skal være en viktig del av utbyggingen. Planene for øvre del av Fjuk, for Runni og i skogen over Rånåsfoss er neste store prosjekter på bordet, og det er fortsatt mulig å gjøre noe bedre ut av det. Hvis det er mangel på kompetanse i kommunen kan det kanskje være en ide å leie inn fagkunnskap eller å spørre fylkeskommunen om råd?

Utvidelse av Årnes kirkegård har vært diskutert, og blir det boligbygging der så håper jeg kommunen ikke vedtar noen planer før et forslag som ivaretar et sentrumspreg og ikke minst den verneverdige Arnstein Arneberg–villaen er på plass. Årnes står i fare for å miste det som er igjen av særpreg, og jeg foreslår at kommunen bremser godkjenningen av slike tilsynelatende forhastede og desperate byggeprosjekter som vi har sett de siste ti årene.

Jeg foreslår at kommunen også krever at utbyggerne må bøte på den skade de allerede har påført det som var vakre områder. Krev at trær plantes og parker anlegges. Ikke tujahekker, men trær som hører norsk fauna til. Ikke et huskestativ på et lag av plastmatter, men et ordentlig planlagt fellesområde der folk har lyst til å henge ute. Se for eksempel på Møllerstua og de planlagte strandhagene. Dette er gode prosjekter, hvorfor ikke bygge flere slike områder?

Jeg er for fortetting og urbanisering av Årnes og andre steder i Nes, men hvor er den helhetlige og mer bærekraftige planen? Hvor er planen for hvordan Årnes og Nes skal se ut og fungere generasjoner fram i tid? En bygning er ikke som en genser du kan skifte når den ikke passer lenger. Det som bygges nå kommer til å bli stående i lang tid.

Marie Landmark