Nye viken fylkeskommune
Nye viken fylkeskommune Foto: Illustrasjon

Synspunkt: «En overkant surmaga lederartikkel»

«Det er helt i orden å være uenig i politikken vi har presentert i fylkesrådets plattform. En annen ting er å kritisere nærmest for kritikkens skyld», skriver Tonje Brenna (AP) og Anne Beathe Tvinnereim (SP) i dette leserinnlegget.

I en i overkant surmaga lederkommentar i Raumnes forrige uke, slår Fred Gjestad fast at Viken fortjener bedre enn de politikerne Viken nå har fått.

Det er helt i orden å være uenig i politikken vi har presentert i fylkesrådets plattform. En annen ting er å kritisere nærmest for kritikkens skyld. For la oss ta et lite skritt tilbake.

I løpet av denne stortingsperioden har Høyre, KrF, Venstre og FrP tvunget igjennom en kommune- og fylkesreform. En del kommuner og noen fylker har slått seg sammen frivillig. Flott! Resten av fylkene og kommunene ble slått sammen ved tvang. Ikke så flott.

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og MDG har vært imot bruk av tvang og mener sammenslåinger må være frivillige. De samme partiene vant valget, og gjør det vi har sagt at vi skal gjøre: be Stortinget om å oppløse oss dersom stortingsflertallet mener det er riktig etter valget i 2021.

Det hadde vært et interessant eksperiment å legge fram en plattform for Ap, SV, SP og MDG hvor å oppløse Viken ikke var et tema. Det ville vært et klart brudd med det vi hadde fortalt velgerne i forkant. Da hadde det vært på sin plass å mene at Viken fortjener bedre. Men at Viken stemte på politikere som faktisk holder det de lover, det kan ikke være grunnlag for å kalle oss bakstreverske.

Hvis Gjestad vil se framover er det bare å ta en titt i plattformen. Det er langt mellom politiske dokumenter som så gjennomgående peker framover som det vår plattform gjør: Drastiske kutt i klimagassutslipp, satsing på kollektivtransport, opprusting av fylkesveger, flere voksne i skolen og gratis skolemat til elevene våre.

Vi vant valget og holder det vi lovet. Uansett hva Stortinget beslutter vil Viken være Viken i hele denne valgperioden, altså fram til årsskifte 2023/24. Dette fylkesrådet går ikke på jobb med noen form for forbehold. Vi skal stå på hver eneste dag for å gjennomføre politikken til det beste for våre innbyggere.

Tonje Brenna, AP

Anne Beathe Tvinnereim, SP