annonse

Sverre Myrli: Kampen mot atomvåpen

Sverre Myrli
Sverre Myrli: (Foto: Jan Erik Hæhre)
: (Foto: )

Sverre Myrli peker på at Aps politikk når det gjelder atomvåpen er i tråd med det som er regjeringens politikk, der Venstre også er med.

I et innlegg i Raumnes 11. april skriver Ole Andreas Sørli-Sidselssønn fra Nes Venstre om atomvåpen. Her kommer han innom landsmøtet i Arbeiderpartiet, som hadde en debatt om Norge skulle signere FNs traktat mot atomvåpen. Det var ikke en debatt for eller mot atomvåpen – i det spørsmålet er nok alle enige.

Kampen mot atomvåpen må føres videre og forsterkes. Det debatten nå dreier seg om er om Norge skal signere en traktat der de landene som skriver under må kvitte seg med sine atomvåpen. Norge har ikke atomvåpen og skal heller aldri ha det, men Norge er medlem av NATO der enkelte av medlemslandene har atomvåpen. Derfor må Norge i disse spørsmålene forholde seg slik de andre landene i alliansen gjør.

En logisk konsekvens dersom Norge skulle signere er at Frankrike og Storbritannia også gjør det. Da må de kvitte seg med sine atomvåpen, uavhengig av hva som skjer i Russland og andre land med atomvåpen som ikke signerer traktaten. Det ville i så fall skapt ustabilitet i våre nærområder, og det er det siste vi trenger slik verden nå ser ut.

NATO-medlemskapet er selve grunnpilaren i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det setter vi ikke på spill. Det er verdt å nevne at ingen NATO-land har signert den nevnte traktaten. Sverige hadde spørsmålet til vurdering, og en utredning konkluderte med at de ikke bør skrive under.

Skal vi lykkes i kampen mot atomvåpen og for nedrustning krever det brede internasjonale avtaler om gjensidig nedrustning. Ensidig nedrustning er ikke løsningen.

Hvis Sørli-Sidselssønn ikke liker Arbeiderpartiets vedtak, kan det opplyses om at dette vedtaket er helt i tråd med det som er politikken til Norges regjering, og som Venstre er en del av. Selv om partiet forsøker å protestere litt lokalt, stemte partiet nylig mot et forslag i Stortinget om å signere traktaten.

Vi har heldigvis tradisjon for at det er bred enighet om utenriks- og sikkerhetspolitikken i Norge. La det fortsette slik.

Sverre Myrli

annonse