SVARER: Ordfører Grete Sjøli (Ap) svarer på kritikken fra Høyres ordførerkandidat, og peker på at fakta er viktig når kritikk skal fremmes.

Svar på spørsmål om manglende styring

«Det er selvsagt lov å mene masse om den politiske styringen i Nes kommune, men da er det viktig med riktig faktakunnskap om både vedtak, reglement og politisk rolle», skriver ordfører Grete Sjøli i dette leserinnlegget.

Den 19. juni hadde Nes Høyres ordførerkandidat Harald Johansen et leserinnlegg hvor han stiller spørsmål om det er manglende styring av Nes kommune. Han henviser til tre saker som har fått mye oppmerksomhet og oppslag i Raumnes: Kutt i svømmeundervisning og transportstøtte til Årnes 17. mai i budsjettet, og bruk av Dragsjøhytta til lavterskeltilbud til demente.

Hans påstand er at i disse tre sakene har posisjonen fattet dårlige beslutninger og først kommet på banen og endret vedtakene etter massive protester.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi vil med dette svaret på Harald Johansens leserinnlegg oppklare noen misforståelser, som vi mener at en ordførerkandidat burde ha kunnskap om. Politikerne vedtar planer og overordnede strategier. I budsjettsammenheng vedtar vi handlingsplaner, økonomiplaner og årsbudsjett, foreslått av kommunedirektøren. Et budsjettforslag kan inneholde mange detaljer, og det kan skje at vi ikke fanger opp eller ikke ser konsekvensene av alle disse. Vi er her avhengig av at våkne innbyggere tar kontakt med oss og sier ifra når slikt skjer. Og det er aldri feil å ta en sak opp igjen når vi ser at det ble feil.

Når det kommer opp enkeltsaker som de tre spesifikke sakene det vises til i leserinnlegget så er to av sakene omtalt i budsjettet: Kuttet i svømmeundervisningen og avvikling av busstransport 17. mai. Vi ble tidlig gjort oppmerksom på konsekvensene av kuttet i svømmeundervisning, og reverserte vedtaket så snart det var anledning til det. Når det gjelder endringer i 17. mai arrangementer ved skolene ble vi gjort oppmerksom på reaksjonene fra Fjellfoten skole litt sent. Jeg tok kontakt med leder av 17. mai-komiteen på Fjellfoten om at vi skulle ordne med buss, men de valgte å bli på Fjellfoten skole i år. Ønsker de til Årnes i fremtiden skal vi legge til rette for det.

Endringene i lavterskeltilbudet til demente som det vises til i leserinnlegget, er en administrativ beslutning som er innenfor kommunedirektørens handlingsrom. Men som likevel er av en slik karakter at ordfører burde vært informert om planene. Så snart vi som posisjon ble gjort kjent med saken, la vi fram et for forslag om reversering for kommunestyret, som ble vedtatt 20. juni. Og oppsigelsen med Dragsjøhytta ble trukket tidlig forrige uke.

Siste delen av Harald Johansens leserinnlegg avsluttes med «Tillitsvekkende? Nei! Vurderinger? Nei! God styring og kontroll? Nei! God kommunikasjon mellom politisk ledelse og administrasjon? Langt i fra!»

Det er selvsagt lov å mene masse om den politiske styringen i Nes kommune, men da er det viktig med riktig faktakunnskap om både vedtak, reglement og politisk rolle.

Jeg vil anbefale alle som skal gå til valgurnene å se på oppnådde resultater de siste årene som Senterpartiet og Arbeiderpartiet har sittet sammen i posisjon. Gå inn på Nes kommunes hjemmeside, skatt, politikk og organisasjon. Videre til økonomi, og les deg opp på årsmeldinger, årsregnskap og budsjett.

Les valgprogrammene til de forskjellige partiene, kom og snakk med oss på stands, ta kontakt på epost eller ring oss som står på listene hvis det er noe du lurer på før dere stemmer. Politikk er spennende, engasjerende og til tider vanskelige dilemmaer og prioriteringer.

Grete Sjøli

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ordfører og ordførerkandidat for Nes Arbeiderparti.