KRITISK: Liv Thon Gustavsen (Frp) viser til at det ikke er mer enn 1,5 år siden kommunestyret fikk en sak fra kontrollutvalget om styrevalgprosesser. Arkivfoto: Lars Akerhaug

Styrevalgprosesser

«Er vi allerede tilbake til gamle synder», spør Liv Thon Gustavsen i dette leserinnlegget om valg av styret for Jahrgården.

Det er ikke mer enn 1,5 år siden kommunestyret fikk en sak fra kontrollutvalget. Den handlet om styrevalgprosesser. Rapporten som kom fra revisjonen hadde kraftig kritikk til Nes kommune på hvordan de selv vedtar og setter sammen styrer i kommunale bedrifter samt interkommunale bedrifter.

Nes kontrollutvalg ba om eierskapskontroll av Romerike revisjon på styrevalgprosesser i 2020 for kommunale og interkommunale bedrifter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rapporten lå ferdig i februar 2021 og resultatet var som kontrollutvalget fryktet, kort fortalt en håndfull politikere i Nes kommune er både valgkomite, forhandlingsutvalg og ender også opp selv som styremedlemmer. Prosessene i seg selv var fulle av mangler.

Det hørte til sjeldenheten at CV ble fremlagt av kandidatene for valgkomite eller generalforsamlingene. Styremedlemmer ble av disse valgte politikere, valgt, bestemt og vedtatt på generalforsamling og kommunestyre.

Så kan mye sies og pilen kan også snus mot meg selv, siden jeg er politiker og sitter i kommunestyret, men det var også jeg som leder av kontrollutvalget og kontrollutvalget som pekte på saken og fikk den opp på sakskartet. Så vi tok grep.

Med krystallklart budskap tok jeg opp saken i Nes kommunestyre 26. mars 2021. «Kontrollutvalget ba kommunedirektøren ivareta at det gis klare føringer om en styresammensetning med komplementær kompetanse og erfaring i forbindelse med revidering/utarbeidelse av ny eiermelding».

Det var et våkent kommunestyre denne kvelden i mars. Ingen liker at noen velger seg selv og i tillegg gjør en slett jobb.

Kommunedirektøren tok grep og når kontrollutvalget ett år senere, 20. april 2022, fulgte opp saken, var endringer gjort. Dette er bra. Det betyr at kommunedirektøren handlet etter vedtak i eget kommunestyre. Det verdsetter jeg høyt, en slik kommunedirektør har vi ikke alltid hatt.

Men jeg håper formannskapet og ordfører husker sin nylige dyktighet vedrørende styreprosesser. Det kan se ut til at det er glemt i all denne glede med kjøp av Jahrgården, for her er både Helle og Sjøli vært aktiv med, og Roterud er valgt inn i styret og Nyhus som vara. Som selv sitter på veldig mange sider av bordet i denne saken, slik de gjorde i mange styrer tidligere også. Er vi allerede tilbake til gamle synder?

Liv Thon Gustavsen

Artikkelen fortsetter under annonsen.