E16: Illustrasjonsfoto. Foto: John Arne Paulsen

Støy fra vegen

Skal vi ha ny E16 må vi samle oss om noe helt annet enn CN40, skriver Bo Zhou i dette leserinnlegget.

Etter en ukes ferieopphold med E16 som nærmeste nabo, skriver Håkon Rønnevig i sitt leserinnlegg lørdag 30. juli at det er grunn til å varsle om uholdbare tilstander rundt støy og luftforurensning. Hans vurdering er at det sannsynligvis er helseskadelig å bo og ferdes langs E16.

Jeg deler Rønnevigs bekymring for støy og luftforurensing som en motorveg kan føre med seg dersom den går nær eller gjennom tettbebyggelse. Derimot er det vanskelig å være enig med Rønnevig når han oppfordrer til at man skal samle seg rundt CN40. Det virker som Rønnevig har glemt at dette er et alternativ som er planlagt tett innpå Årnes, det klart største tettstedet i Nes kommune. Blir CN40 bygget vil det Rønnevig advarer mot av støy og luftforurensing bli realitet for mange av innbyggerne i Nes kommune.

I tidligere artikler i Raumnes har man lest at C-traseen er negativt for folkehelsa og kan føre til flere dødsfall. Et klart flertall i Nes kommune ønsker ikke C-alternativene. Skal vi ha ny E16 må vi samle oss om noe helt annet enn CN40.

Bo Zhou