Maktskifte: Tove Nyhus (Frp) blir kommunens nye ordfører, mens Harald Johansen (H) blir varaordfører på fulltid.

Største politiske endring på 100 år

«Vi er klar over at det er en krevende og utfordrende jobb som ligger foran oss», skriver Harald Johansen og Tove Nyhus i dette leserinnlegget.

Søndag kveld ble det klart at det blir et politisk skifte i Nes. Det har vært intense forhandlinger en ukes tid, og søndag ble FrP, Høyre, INP, V og Krf enig om samarbeid i kommende periode.

Som Fred Gjestad påpeker i sin kommentar i Raumnes tirsdag er dette historisk, ettersom det er første gang på 100 år at verken SP eller Ap har hånden på rattet i styringen av Nes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fremskrittspartiet og Høyre har gått til valg på at vi ønsker en endring i Nes, og som Gjestad påpeker var velgernes svar ganske klart: Det er et ønske om endring.

Gjestad skriver videre at Høyre og Fremskrittspartiet har lagt lista ganske høyt gjennom valgkampen, og at vi derfor har noe å bevise. Velgerne har en forventning om endring.

Vi stiller oss bak uttalelsen fra Gjestad. Vi har gått ut med et budskap om at vi ønsker en forandring i Nes, og selvsagt har vi ambisjoner om at det skal vi få til. Vi er samtidig begge nøkterne realister, og vi er klar over at det er en krevende og utfordrende jobb som ligger foran oss. Av erfaring vet vi derimot begge at uten mål og ambisjoner blir det ingen bevegelse i ønsket retning, så derfor står vi støtt ved det vi har sagt i valgkampen.

Gjestad skriver til slutt at Harald og Tove har satt seg selv i en krevende rolle med fem-parti samarbeid, og det er nok av snubletråder underveis. Vi velger å vinkle dette motsatt. Samarbeid mellom fem partier kan være krevende, men det kan også være fruktbart. Det er velgerne i Nes som har stemt frem de ulike partiene. Det er velgerne som har bestemt sammensetningen i kommunestyret, og det er vår plikt å forvalte en slik mulighet på best mulig måte selv om vi alle vet at det kan bli krevende.

Vi ser frem til å ta tak i oppgaven som vi begge går inn i med ydmykhet og respekt. Vi står ved våre valgløfter, og vi har troen på at endringer er mulig.

Harald Johansen og Tove Nyhus