Venstre: Ole Andreas Sørli-Sidselssønn, leder og 1. vara til kommunestyret, Nes Venstre. Foto: Pressefoto

Stjålet sykkel

«Jeg oppfordrer mine sambygdinger til å tenke seg om to ganger før man forlater syklene sine på Rød i normal arbeidstid», skriver Ole Andreas Sørli-Sidselssønn, i dette leserinnlegget.

Mandag 7. september blei min Diamant- sykkel, som ikke er i mange-tusen-kroners-klassen, dog ny for under to måneder sida, stjålet midt på lyse dagen.

Den var låst fast i sykkelstativet i busskuret på Rød bussholdeplass langs E16, like ved Neskollen. Dette skjedde mellom kl. 7 på morgenen og kl. 4 på ettermiddagen.

Da jeg kom tilbake til Rød etter jobb var sykkelen borte og sykkellåsen lå klippet opp og slengt i ei grøft like ved.

Vi er mange som ønsker å benytte oss av alternativ transport, med hensyn til både helse, miljø og koronatilpasninger, men dette blir vanskelig når man ikke kan stole på at transportmidlene våre får stå i fred når de ikke er i bruk.

Jeg oppfordrer mine sambygdinger til å tenke seg om to ganger før man forlater syklene sine på Rød i normal arbeidstid.

Ole Andreas Sørli-Sidselssønn, Neskollen