Illustrasjonsbilde fra skredet i Gjerdrum. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Sterkere innsats mot flom og skred

Klimaendringene fører til mer nedbør, kraftigere nedbør og ekstremvær. Vi må derfor være forberedt på hyppigere flom og skred, og vi må prøve å forebygge så godt vi kan for å forhindre ulykker og katastrofer.

Les også
Kommune-toppen: Slik sikrer vi oss mot jordskred i Nes

Her har høyreregjeringen dessverre sovet i timen. I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått ti ganger så lite til forebyggende flom- og skredsikring som det NVE anbefaler for å sikre Norge mot alvorlige hendelser. Dette reagerer flere bransjeorganisasjoner på. «Med dagens bevilgningstempo vil det ta minst 12 år å dekke opp det behovet NVE selv har identifisert og estimert. Det mener vi er svært alvorlig», sier administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skuedal Hansteen, til E24.

Les også
Har gått mange, store skred også i Nes

Det er derfor uforståelig at høyreregjeringen velger å kutte i tilskudd til flom- og skredforebygging på statsbudsjettet.

All erfaring viser at det er klokere og billigere å forebygge framfor å reparere skader i ettertid. Dette blir bekreftet og godt dokumentert i en svensk offentlig utredning der kostnadene ved å forebygge skader på vei og broer på grunn av skred, ras, nedbrytning og oversvømmelse ble anslått til om lag fire ganger lavere enn å reparere.

Les også
Søk i kartet: Her er kvikkleira i Nes

Derfor ønsket Arbeiderpartiet å øke bevilgningene til tiltak mot flom og skred i vårt alternative statsbudsjett med 300 millioner kroner. Dette er nødvendig for å minske avstanden mellom budsjett og behov. Og det er helt avgjørende for å forsterke innsatsen med å tilpasse oss klimaendringene.

Av stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap)

Les også
Ungdomsskolen ligger få meter fra kvikkleiresonen – nå vil politikere ha ny gjennomgang