«Flere ulver burde bli skutt, for mange av dyra som er på gårder blir drept av ulv hvert år», skriver Lasse Mario Petterson i dette leserinnlegget. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix Foto: Statens Naturoppsyn

Skyt flere ulver!

Lasse Mario Petterson tar i dette leserinnlegget til orde for å skyte flere ulv.

Flere ulver burde bli skutt for masse av dyra som er på gårder blir drept av ulv hvert år. Man kan se mange sauekadaver på fjellområder der om sommeren i nærheten av ulvesoner. Ulven kommer over riksgrensen til Sverige. Ulven ødelegger Norges fine natur og spiser elgen vår. Ulven angriper ikke oss, men den kan angripe kjæledyra våre. På gården mister bonden masse penger på at sau blir spist.

Ung i Nes

Dette leserinnlegget er et leserinnlegg i serien «Ung i Nes», der unge nesbuer setter ord på det som betyr noe for dem. Dette leserinnlegget er ett av flere som er skrevet av elever ved 8. trinn på Vormsund ungdomsskole.

Ulven skal ikke være i Norge den er en blanding av svensk, finsk og russisk som var blant sammen med, en annen ulveart som ble tatt med inn i ett av landene og lagde valper med andre ulver som var fra landet den ble tatt til.

Ulven er ikke så kjent for å angripe mennesker, men hvis den føler seg truet, vil den sikkert angriper mennesker, mest sannsynligvis.

Ulven driver og dreper dyr i den norske naturen, den spiser elgen vår og den tar også over noen fjellområder på Østlandet.

Det er også rapportert 5 ulvestammer i Elverum kommune. De kan være mange flere uten at folk vet det. Det også mange av gårdene nærme riksgrensen som vil ha tillatelse til å få skyte ulv som kommer inn på gården deres. Mange folk vil ikke at ulven skal bli skutt, hvis de hadde bare eid en gård og ulven angrep dyra deres ville de kanskje ville skjønt hvordan det er, og ikke skyte ulv mens du ser på at mange av sauene dine blir drept. Jeg syns at ulveskyting burde bli lovlig i en periode hvert år. Ulven kan få mange valper det kan bli veldig mange av dem på et område. Hvis alle kunne ha visst hvordan bønder har det når ulven angriper gården deres.

Mange tror at ulven er utrydningstruet, men det er i ikke sant. Noen land har noen ulver i reservat, i Oslo er de også mange som har demonstrer mot å skyte ulv og mange som vil at ulven skal bli skutt. Noen steder i Norge er det til og med ulv på skoleveien, det kan sette barn i fare. Det er mange som har bedt om å få lov til å skyte ulv. Noen får ja mens mange får nei. Men vis vi får fanget dem og omplassert dem til store inngjerdede områder der ulven kan være uten å skade noen og noe kan det redde den norske naturen for den ulven skal ikke være i Norge.

Lasse Mario Petterson