«I en normal hverdag kan dårlige lærerne gjøre en grei nok jobb, men nå i en pandemi kan de gjøre stor skade», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad

Skolens fokus må være på læring

«Det er nå særdeles viktig at skoleledere og skoleeiere ikke lukker øynene for de dårlige lærerne», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Midt inne i en pandemi der stadig flere barn og unge blir smittet, er det mange som tar til orde for å stenge skolene. Det viktigste spørsmålet må være hvordan vi kan gi de unge den opplæringen de trenger og har krav på.

Først av alt, dette er ikke et innlegg i debatten om skolene bør stenges eller ikke. Der stoler vi på at fagfolkene har forutsetning til å ta de valgene. Ett år inn i pandemien så er erfaringsgrunnlaget godt nok til at både nasjonale og lokale helsemyndigheter kan vurdere om det er forsvarlig å holde skolene åpent eller ikke.

Vi savner imidlertid at flere tar til orde for at barn og unge må få en best mulig opplæring i en tid som dette. Nå har de i ett år fått redusert opplæring. Det er ti prosent av tiden på grunnskolen. Når vi samtidig vet at et redusert opplæringstilbud gir økte forskjeller, er det behov for større oppmerksomhet rundt innholdet i skolen.

Det viktigste spørsmålet nå som skolene strammer inn på tiltakene, er om elevene får god nok utdannelse, og da spesielt med fokus på de «svakeste elevene».

Vi vet at veldig mange lærere strekker seg langt i en tid som dette for å gi et så godt tilbud som det er praktisk mulig å gi. De aller fleste lærerne står på sent og tidlig for å se de faglige og sosiale behovene til elevene.

Men vi har også alle sammen vært borti den «dårlige læreren», den som er lærer for å ha lang ferie og korte dager. Læreren som gjør minst mulig på mest mulig tid og aldri strekker seg det lille ekstra. Heldigvis er det ikke mange av disse lærerne. I en normal hverdag kan de gjøre en grei nok jobb, men nå i en pandemi kan de gjøre stor skade. Det er nå særdeles viktig at skoleledere og skoleeiere ikke lukker øynene for de dårlige lærerne. De må følges opp spesielt tett slik at vi unngår at de bidrar til varig skade på elevene våre.

Vi mener det er en avsporing å diskutere om skolene skal stenges eller ikke. Det spørsmålet kan overlates til fageksperter. Spørsmålet må heller være hvordan vi ivaretar skoleelevene våre, både faglig, helsemessig og sosialt. Her hviler det et stort ansvar på skoleledere og skoleeiere.