Ulykke: I februar var det en trafikkulykke på E16 ved Vormsund.

Skjebnesvanger E16-høst

«La oss slippe å vente på en dødsulykke før våre myndigheter finner fram gravemaskina», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen om E16.

«Blir det noen gang en ny E16 gjennom Nes»?

Spørsmålet stiller flere og flere seg, etter at det blir stadige forsinkelser, nye forslag og tydelige konflikter. Og det mens det fortsatt bare er i planleggingsfasen. Ikke en spade er satt i jorda enda.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Trafikksikkerhet

Før vi går inn i det spørsmålet, så er det viktig å ikke glemme det overordnede perspektivet: Hovedvegen mellom E6 og Sverige går gjennom Nes på tofelts veg med lav hastighet. Vegen går gjennom boligområder, er skoleveg og har myke trafikanter tett på. Samtidig er trafikken på vegen stadig mer økende. Det aller viktigste for Nes er ikke å få effektiv tilgang til Kongsvinger, men å få trafikken bort fra boligområdene. Det handler for oss nesbuer først og fremst om trafikksikkerhet.

Så må vi se at andre kommuner ikke har det samme perspektivet. Men ved å få bygget en ny veg, vil automatisk trafikksikkerheten bedres for alle som bor og ferdes langs dagens E16. Så selv om perspektivene er ulike, er målet mer eller mindre det samme: En ny veg må på plass fortest mulig.

Vi vil oppfordre alle som er involvert i denne prosessen, til å ha trafikksikkerhetsperspektivet høyt oppe i bevisstheten. Vi trenger ikke vente på nok en alvorlig ulykke for å få bygget vegen.

Konflikt

Etter den opprinnelige planen til Nye Veier skulle de vært godt i gang med detaljplanleggingen nå. Men vi er ikke kommet dit. Det virker som det er en uendelig og urokkelig grøft mellom lokaldemokratiet og utbygger.

Lokaldemokratiet, det vil si den interkommunale plangruppen, presser på for å få en såkalt A/F-løsning. I praksis ganske lik den samme korridoren som Statens vegvesen planla for noen år siden, og som følger parallelt med dagens E16.

Nye Veier, som har fått oppdraget fra Staten om å bygge ut vegen, ønsker C-alternativet. Det vil si kryssing av Glomma mellom Årnes og kirkeruinene/elvemøtet, og en nærmest direkteveg gjennom skogen til Kongsvinger.

Politisk kløkt

Denne høsten skal det komme til en enighet om hvilket alternativ som det skal jobbes videre med. Nå er det virkelig på tide å hente fram alt av politisk klokskap og kløkt, for å få et godt kompromiss.

Det vi frykter aller mest, er at det blir et dårlig kompromiss som vinner. Et dårlig kompromiss vil være et alternativ som våre folkevalgte egentlig ikke vil ha, men som de kan godta. Og samtidig et alternativ som ikke scorer høyt nok på Nye Veiers lønnsomhetsliste. Dermed risikerer vi at den vegen aldri blir bygget – for det er alltid en veg som har større samfunnsnytte et annet sted i landet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Passert pensjonsalderen

Det er vel neppe å ta for hardt i å si at det er en «E16-trøtthet» i befolkningen i Nes. Det har vært en føljetong som er flere tiår lang, uten at det er bygget en meter veg i Nes. Det er lett å få følelsen at det bedrives politisk spill for å ivareta skjulte interesser – og det fra alle sider. Nå er det på tide med en løsning, og det må skje i høst.

Men det holder ikke med en løsning som ser bra ut i teorien. Det må også være en løsning som faktisk fører til at det blir bygget veg. Nå har vi ventet lenge nok. Dagens E16 har passert pensjonsalderen med god margin.

La oss slippe å vente på en dødsulykke før våre myndigheter finner fram gravemaskina.