BAUTAPLASSEN: Når alt skal måles i penger og profitt, og det noen kaller utvikling, er det ikke rart om innbyggerne i Nes blir stadig fattigere og mister sin felles identitet, skriver Rune Kaarud i dette leserinnlegget.

Skal Bautaplassen i framtida bare være et sted som kan romme rundt 50 personer som på 17. mai står som «sild i tønne?»

«Det faktum at flertallet av politikerne her lokalt faktisk er villige til å ødelegge Bautaplassen på Årnes for å gi plass til såkalt «utvikling» står for meg som et grelt eksempel og sier det meste om hvor styrt politikerne er av penger, profitt og store egeninteresser», skriver Rune Kaarud i dette leserinnlegget.

Politikerne har en viktig rolle i hvordan samfunnet vårt og omgivelsene våre utformes. Gir de opp for markedskrefter og pengemakt, går det etter min mening galt.

Hva betyr egentlig utvikling? Jeg vil heller kalle det om er i ferd med å skje en form for nedbrytning og degenerering av vår lille «by» Årnes. Når alt skal måles i penger og profitt, og det noen kaller utvikling, er det ikke rart om innbyggerne i Nes blir stadig fattigere og mister sin felles identitet. Hus, arkitektur og fellesarealer som befinner seg i det vi kan kalle våre offentlige rom er ikke bare til for at investorer og eiere skal kunne «leke seg fritt» og tjene store penger når de kjøper opp eiendommer og bygninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Misforstå meg rett! Jeg har ingenting imot at noen tjener på utvikling av bygg og eiendom, problemet oppstår når det mangler politiske retningslinjer og styring. I vårt sosialdemokrati har prinsippet om at styring og kapital skal gå «hånd i hånd» alltid vært viktig og derfor forbauser det meg veldig at politikere og partier som tidligere har vært ivrige «vaktbikkjer» for vanlige folks rettigheter og samfunnet vårt nå i stadig større grad virker å gi slipp? Det må være en balanse, og nå virker det som om prinsipper som lenge har vært viktige i samfunnet vårt står for fall.

LES OGSÅ: Årnes Brygge: – Arbeidet ligger litt i ro

Dette med vern av bygg og kulturminner, utforming av våre felles omgivelser er områder der våre politikere har et stort ansvar å forvalte på vegne av innbyggerne og fellesskapet. Det faktum at flertallet av politikerne her lokalt faktisk er villige til å ødelegge Bautaplassen på Årnes for å gi plass til såkalt «utvikling» står for meg som et grelt eksempel og sier det meste om hvor styrt politikerne er av penger, profitt og store egeninteresser.

Ingenting er lenger hellig i samfunnet vårt, og politikere under stort press bryr seg mindre enn tidligere om vern av vår felles kulturarv og historie. Det virker ikke lenger viktig å hedre krigsminnesmerker, eller å ha et verdig sted i Nes hvor vi kan minnes de uskyldige menneskene som mistet livet på Utøya? Lurer egentlig litt på hva vår ordfører Grete Sjøli mener om dette? Hvilke visjoner hun egentlig har for tettstedet vårt og om hun synes det er greit at en koselig plass som har fått mye skryt for sin idyll og sitt landsbypreg, sakte, men sikkert skal omvandles til et nytt Jessheim eller et Skårersletta med høyblokker i glass og betong?

Og mener virkelig politikere i dag at dette er en uunngåelig og ønsket utvikling som skal gå på bekostning av alt annet? I år etter år har vi i Nes hatt Bautaplassen å samles på når vi feirer 17. mai, vår grunnlov og vår frihet. Plassen har vært nesten som en ÆRESPLASS i bygda, mellom vakre Glomma, Årnes sentrum og brua som er som en portal til bygdas «hovedstad». Men nå vil politikerne ødelegge denne plassen for å gi plass til såkalt «utvikling»? Hva skal vi egentlig ha igjen av vår felles lokalhistorie og vårt lokale særpreg og identitet om dette fjernes og forringes? Ønsker politikerne at det ikke lenger skal være en slik offentlig plass og et slikt Årnes? Eller skal Bautaplassen i framtida bare være et sted som kan romme rundt 50 personer som på 17. mai står som «sild i tønne» mellom sterile vegger av stål og betong?

Dette som politikerne holder på med viser en økende mangel på respekt for verdiene som ligger til grunn for vårt velferdssamfunn og for de som har kjempet hardt og lenge for å skape det vi har i dag. Hvor er politikerne som er i stand til å se framover, ha visjoner, men samtidig ta med viktige deler av historien med seg? Det som er helt sikkert er at alt gammelt forsvinner av seg selv før eller senere hvis det ikke aktivt og bevisst verdsettes og vedlikeholdes. Å bruke politikk til å «omskrive historien» har dessverre blitt helt vanlig. Det er viktig å bevare synlige og tydelige spor av historien rundt oss, og det er en jobb som våre politikere har et ansvar for å ta på seg slik at også kommende generasjoner får innblikk i vår lokalhistorie og vår kultur. Jeg vet jeg provoserer mange med å fremme «konservative synspunkt» om å bevare i en tid der alt helst skal være moderne og «flyte fritt». Men vi trenger faktisk lokalpolitikere som er kloke nok til ikke bare sørge for «utvikling» og kortsiktig profitt, men som også klarer å se samfunnet i lys av historien og det som er viktig for mennesker nå og i framtida.

Rune Kaarud