BRUK F: Det er bare korridor F (lilla strek) som kan løse E16-problemene i Nes, skriver Helge Onsrud i dette leserinnlegget.

Sett ned foten, ordfører

Bare F-alternativet kan løse problemene vi har med E-16 gjennom Nes. Hovedutfordringen er å få ned ulykkestallene på nåværende E16. Det skjer ved å få mest mulig trafikk bort fra nåværende veg. Da må ny veg gå i nærheten av der folk bor, og der næringsliv er lokalisert. C-alternativet over skogen betyr at masse trafikk fortsatt vil gå på nåværende veg. Trafikken fra Hedmark over Odal, fra Nord-Odal, Skarnes, Herbergåsen, Esval og Fenstad vil bruke nåværende veg helt fram til Nybakk, og tilsvarende motsatt retning. C-alternativet løser ikke de utfordringene Nes har.

Les også
Nå skal E16-styret finne en løsning

Bomavgifter får betydning

All erfaring tilsier at bomavgifter får betydning for hvilken veg privatfolk og varetransport vil velge. Bomavgifter på ny E16 over skogen betyr at mange også av den grunn vil velge gamle E16, selv om det tar litt lengre tid. Dersom ny E16 legges etter C over skogen, kan det neppe settes opp bommer på gamle E16. Da blir det rett og slett for stor avstand mellom ny og gammel veg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skaff motekspertise

Jeg stoler ikke på de tall og analyser som Nye Veier har lagt fram. Rangeringen av de ulike alternativene som ble lagt fram på folkemøtet på Årnes i vår står ikke for faglig kritikk. Direktøren for Nye Veier har uttalt at færre vil bruke den nye vegen dersom den blir lengre, underforstått dersom den blir lagt via Skarnes. Generelt er det kanskje riktig, men i denne saken er det feil. Langt flere vil bruke nye E16 dersom den legges via Skarnes og i nærheten av nåværende veg gjennom Sør-Odal og Nes. Gjerne planlagt for litt lavere hastighet, så den kan svinge utenom de vanskeligste punktene når det gjelder leire og eksisterende bebyggelse.

Les også
Frykter farlige situasjoner: Skolebusser nektes å bruke Uvesundkrysset

Nye Veier er et aksjeselskap og vil vise at de kan bygge langt, raskt og billig. Det øker prestisjen og kanskje bonuser til direktørene. Det får de lettest til med C over skogen, der de naturligvis møter minst problemer med kryssende veger, bolighus, dyrka jord, osv. Når det er dette som driver Nye Veier, taper viktige samfunnshensyn. Kommunene bør engasjere motekspertise, fagfolk som kan gå Nye Veier etter i sømmene og gi kommunene støtte i kampen for en trafikksikker løsning.

Nye Veier er udemokratisk

Det er uhørt at Nye Veier truer med at E16 vil bli nedprioritert dersom kommunene ikke godtar det Nye Veier ønsker. Jeg trodde det var folkevalgte organer med støtte i Vegdirektoratet og Statens vegvesen som var satt til å bestemme vegtraseer og vegstandarder. Det er greit at Nye Veier bygger, men kommunene bør si klart fra at de ikke aksepterer at Nye Veier bestemmer hvor E16 skal gå.

Les også
Viste fram E16 til statsråden

Sett ned foten

Nes burde gjort som Ullensaker, og sagt fra for lenge siden at vi ikke aksepterer at vegen legges over skogen. Men bedre sent enn aldri. Si klart ifra, ordfører, at Nes bare vil akseptere en løsning som fjerner størstedelen av trafikken fra nåværende veg. Og om det var mulig, skulle du bruke den andre foten til å sparke ut Nye Veier fra prosessen med å velge trasé og vegstandard for ny E16.

Helge Onsrud