UAKTUELT: Det er uaktuelt å rive Schiefloegården, skriver Jan Erik Horgen og Berit Ring. Foto: John Arne Paulsen

Schiefloegården

Det er helt uaktuelt å rive Schieflogården. Og det er enda mindre aktuelt å bygge ei blokk på åtte etasjer midt i trebebyggelsen i Årnes sentrum. Politikerne bør snarest mulig gjøre det klinkende klart for eierne av Schiefloegården at riving av dette sentrale huset ikke kommer på tale.

Les også
Opposisjonspartiene vil rive Schiefloegården

Huset er med sin tette fasade og valmete tak vel tilpasset de andre husa i sentrum. Det danner fondvegg for den verneverdige Skolegata og for den forseggjorte og sentrale Trekanten Park. Huset har også flere historiske kvaliteter som ikke kan overføres til andre bygg. Det kan heller ikke integreres i noe slags påbygg uten å miste den tilpassinga det har til omkringliggende bebyggelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Vil ikke bygge før Schieflogården er revet - slik ser de for seg at det kan bli

Det er rørende å se at eierne av Schiefloegården mener et høghus vil bidra til å revitalisere sentrum og skape mer liv der. Vi har da vitterlig hørt dette før? Ble det ikke sagt det samme forrige gang et høghus ble bygd i Årnes sentrum? Har den lukkede første etasjen i dette høghuset bidratt til mer liv i sentrum? Og vil en åpen første etasje kunne bøte på den mistrivselen nok et høghus i sentrum vil påføre oss?

Les også
Utvikling av Årnes sentrum

Noen snakker om at riving av eksisterende, veltilpassete hus vil skape utvikling av Årnes. Nei, riving av slike hus vil medføre avvikling av Årnes, avvikling av et sentrum som fortsatt har et særpreg som kan videreutvikles på sine egne premisser.

Politikere i Nes: Si stopp til dette fåfengte forslaget om å rive Schiefloegården jo før jo heller! Verken dere eller eierne bør bruke mer tid på noe som aldri skal skje!

Berit Ring

Jan Erik Horgen