VIL BEVARE SCHIEFLOE-GÅRDEN: Vedtaket som åpner for riving av Schiefloe-gården er både faglig feil og jeg vil også hevde det er udemokratisk, skriver Elisabeth Lunder.

Schiefloe-gården MÅ stå

«Det er ingen skam å snu, særlig ikke for et formannskap på ville veier», skriver Elisabeth Lunder i dette leserinnlegget.

Om det er hukommelsen eller hørselen som svikter formannskapet, skal være usagt. Vedtaket som åpner for riving av Schiefloe-gården er både faglig feil og jeg vil også hevde det er udemokratisk. Formannskapet vendte det døve øret til innstillingen fra teknisk hovedutvalg, som var godt forankret av kommunalsjefen og kommunedelplanen for Årnes.

Administrasjonen er der for å sikre faglig forankrede beslutninger og være politikernes hukommelse på hva politikerne har bestemt før. Det var til ingen nytte denne gangen. I stedet får vi et vedtak på grunnlag av noe ordføreren har hørt (var det den rivningsivrige gårdeieren som hvisket i øret?) - om en rapport som ikke har noe med saksbehandlingen å gjøre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Flere våkne nesbuer fortjener stor takk for å fortelle oss alle, som skal gå til valgurnene til høsten, om hva som egentlig burde skje: Ingrid Fyhri minner i innlegg 29.4 formannskapet på dets rolle som planutvalg. Øyvind Sørum har i et tidligere innlegg minnet oss om hva Schiefloe-gården representerer av bygdas historie; Pål Schiefloe var advokat på Årnes og bygde gården på 30-tallet i tidstypisk arkitektur, men i pakt med geometrien i eksisterende bebyggelse. Motstandsmannen Schiefloe døde i tysk fangenskap under krigen. Schiefloe-gården er ikke bare et hus som harmonerer med den gamle bebyggelsen fra tidlig 1920-tallet, da Skolegata ble til. Schiefloe-gården bærer en mangefasettert historie i seg, en historie vi ikke skal tillate oss å glemme.

Det er kun utbygger/gårdeier som har hastverk i denne saken. Det er ingen boligkrise verken på Årnes eller i Nes. På finn.no hoper boligannonsene seg opp. Det er i snitt 20 prosent flere boligannonser for vår kommune enn for et år siden. Tilbudet av leiligheter under 70 m2 på Årnes er rikholdig. Det forteller om et mettet marked og tregere omsetning.

Det er ingen skam å snu, særlig ikke for et formannskap på ville veier. Det vil være en flott gave til nesbuene i disse maidagene, da vi spesielt minnes dem som tok risiko og ga sitt liv for landet under krigen, om våre fremste politikere kan samle seg om det grundig utredede og vedtatte planverket for Årnes.

Elisabeth Lunder, Årnes