Å kjøpe Jargården er en risikosport, mener Høyres Kjell Jevne.

Risikosport med nesbuenes penger

Om kommunen skulle ønske å beholde eiendommene er det en «bombe» av påkostningen som venter, skriver Kjell Jevne, gruppeleder Nes Høyre, i dette leserinnlegget om kjøpet av Jahrgården og Apotekergården.

I lukket kommunestyre før jul åpnet Nes kommune lommeboka og kjøpte Jahrgården og Apotekergården på Årnes. Forslaget fra Ap, Sp og tidligere SV-Nouri fikk flertall. 32 millioner kroner var prislappen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Saken har vært behandlet i tre formannskap før dette – også lukket for allmenheten. Nes Høyre har i de to siste møtene forsøkt å åpne møtene for innsyn, men Ap og Sp har stemt imot.

Jeg klarer ikke å se at hverken kommuneloven eller offentleglova støtter behovet for å holde dette skjult for innbyggerne. Jeg finner denne hemmeligholdelsen som en måte å få til ønsket resultat. Målet helliger midlet.

Redaktøren i Raumnes sier at «å kjøpe byggene har ikke kostet kommunen én krone». Det er etter min mening kraftig misforstått. Nes kommune har ikke penger på bok til å kjøpe noe. Posisjonspartiene i Nes lever i den troen at vi har mye penger fordi vi har en del midler i ulike fond. Om du er blakk og låner penger og setter på en konto har du ikke god råd. Nes kommune må de neste fire årene låne 1,3 milliarder for å bygge bl.a. nye skoler og omsorgsboliger. Alle rentekostnader på lån må dekkes inn av det vi har disponibelt til å drifte kommunen. Én krone til renter er én krone mindre til å kjøpe lærebøker, lønne lærere og sykepleiere, dekke svømmeundervisning osv.

Det er stor enighet om at det hadde vært fint for Årnes om det ble liv i disse to byggene, men er dette en kommunal oppgave? Det står flere ledige bygg og lokaler i sentrum. Ønsket om å fylle opp byggene har vært der lenge. Prosessen med kjøp av bygget i kommunal regi ble startet av Aps Erlend Helle. Han kontaktet eier og signaliserte at kommunen var en potensiell kjøper. Jeg mener det har vært en hemsko for andre investorer som har lagt inn bud på eiendommene.

Fra 1. mars i år er det kun én leietager igjen i bygget. Denne husleien dekker ikke faste kostnader på byggene. Det vil si at ønsket om å selge ville være betydelig økende utover våren. Eiendommene hadde da vært å finne på finn.no, er min spådom. Da kunne markedet sørget for riktig kjøpesum uten noe risiko for nesbuenes penger.

Hvilken risiko tar kommunen? Nes kommune kjøpte selskapet som eide eiendommene. Dette i seg selv er en risiko. I denne kontrakten har selger «alt å tjene» og kjøper «alt å risikere». Skatteadvokat J. A. Strand, fra Kvale Advokatfirma AS, har beskrevet denne risikoen i et notat til saken som alle politikere har lest. Om kommunen skulle velge å selge igjen hele, eller deler av eiendommene, utløser dette skatt på gevinsten. Gevinsten er ikke i forhold til kjøpesummen på 32 millioner, men ifht skattemessig inngangsverdi. Denne er på kun 373 186 kroner.

Om kommunen skulle ønske å beholde eiendommene er det en «bombe» av påkostningen som venter. Apotekergården er fra 1924 og Jahrgården fra 1970. Det er ikke gjort en teknisk vurdering av byggene, men kommunen rekvirerte en «verdivurdering» i juli 2022. Denne ble utført av BER Bygg og eiendomsrevisjon AS. Innledningsvis konkluderer de med at bygget kan ha en verdi på 26 millioner. Avstanden mellom kjøpesummen på 32 millioner og verdivurderingen, kan bli gjenstand for ettergåelse. Årsaken er at dette kan være «Statsstøtte» fordi kjøpet er gjort i hemmelighet og ikke i det åpne marked til markedspris.

Verdivurderingen fra BER påpeker betydelig påkostninger. Byggene er hhv 98 og 52 år og med lite utbedringer gjort utover leietilpasninger. F.eks. er de fleste av vinduene i byggene fra byggeår. Det må beregnes påkostninger på VVS, EL, oppvarming, ventilasjon og brannsikring. Erfaringspriser gjengitt i vurderingen ligger på 6000 til 15 000 kroner pr m2. Bygningsmassen er på 2598 m2.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kostnadene til drift startet å rulle 28. desember. Da måtte det være opprettet et styre og tilsatt en daglig leder. Prosessen med due diligense (gjennomgang av selskapet som skulle kjøpes) og verdivurdering har også kostet noen hundre tusen.

I samme kommunestyremøte sa Ap og Sp nei til å videreføre svømmeundervisningen for 8. trinn. Dette har en årskostnad på ca. 1,2 millioner kroner. Å finansiere 32 millioner til kjøp av ovennevnte eiendommer koster ca. 1,2 millioner kroner årlig. Det hjelper ikke å si at vi hadde penger på fond når vi låner pengene til noe annet vi virkelig trenger.

Et av argumentene til de samme partiene for å kjøpe denne bygningsmassen er å skape liv i sentrum. Matfestivalen Brød & Cirkus ble arrangert for 10. gang i september. Dette går for å være noe av det som skaper mest positiv oppmerksomhet for kommunesenteret. I samme møte støttet de to partiene å kutte 250 000 kroner til dette.

Kjell Jevne

Gruppeleder Nes Høyre