Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad

Raumnes heier på lærerne

«Vi må kunne ta en debatt om læringsutbyttet i korona-tiden, uten at det tolkes som lærerkritikk», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne nettlederen.

Det skal ikke være noen tvil! Raumnes heier på alle de gode lærerne vi har i Nes-skolen. Midt i en svært krevende tid har de stått på sent og tidlig for å bidra til at de langsiktige konsekvensene av pandemien blir så små som mulig. Det har Raumnes skrevet gjentatte ganger i løpet av det siste året.

«Lærerne som nå forhåpentligvis nyter noen avslappende dager, skal vite at innsatsen verdsettes», skrev vi for eksempel i en rosende leder i vinterferien i februar.

Les også
«Pause fra koronaen»

Denne uken hadde vi en lederartikkel der vi tok til orde for at det i samfunnet bør være mer fokus på læring, og mindre på hvorvidt skoler skal stenges eller ikke. Undertegnede skrev også at skoleledere må ha fokus på de dårligste lærerne, for de kan i denne fasen gjøre langt større skade enn i en normal skolehverdag.

Les også
Skolens fokus må være på læring

Disse uttalelsene har av enkelte blitt tolket som et generelt angrep på lærerstanden, og at vi ikke anerkjenner lærernes frykt for å være «frontlinjekrigere». Det er bare å beklage at det ble oppfattet slik, for det var ikke intensjonen.

Les også
Fokuset vårt ER på læring!

Først og fremst har vi trua på at det er lærerne som er de beste til å lage et godt undervisningsopplegg, og skoleeiere som kan gi ressurser for at barna skal ha best mulig læring.

Vi registrerer samtidig at det fra mange ulike hold tas til orde for at skolene må stenge.

Dette kommer ikke minst fra ulike selvutnevnte eksperter på facebook. Vi mente, og mener fortsatt, at det er en avsporing å bare diskutere stenging eller ikke. Debatten må heller gå på innholdet i skolen og om det er nok ressurser tilgjengelig til å gi elevene en så god utdanning som mulig.

Noen kritiserer tidspunktet for denne oppfordringen til at debatten må dreies mot innholdet i skolen, og jeg kan ha forståelse for det. Men det er samtidig slik at det er elevene rammes hardest av pandemien.

For det er en alvorlig bekymring at veldig mange elever nå i over ett år ikke har fått fullgod opplæring (blant annet dokumentert i denne rapporten fra Utdanningsdirektoratet). Lærerne er ikke syndebukkene her, og de var heller ikke det i lederartikkelen, som blant annet Utdanningsforbundet i Nes har kritisert.

I Raumnes får vi mange tips og henvendelser på at utdanningen for enkelte ikke er god nok. Skoletilbudet i korona-tiden gir ikke det læringsutbyttet som elevene skulle hatt. Det er en debatt vi må kunne ta, uten at det tolkes som en lærer-kritikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når vi samtidig påpeker at det er enkelte lærere i den norske skolen som er dårlige, så må det tolkes dit hen av vi snakker om et lite mindretall. Vi tror, og har skrevet, at de aller fleste lærerne gjør en god jobb. Men som i alle yrkesgrupper, også blant redaktører, er det «strekk i laget». Det er noen som er mindre gode og som trenger mer veiledning og ressurser fra ledelsen. Dette er en problemstilling som må adresseres, uten at det misforstås til å være en generell problemstilling.

Å peke på at noen lærere er dårlige er ikke det samme som å si at alle lærerne er dårlige. De aller, aller fleste lærere i Nes-skolen gjør, slik vi erfarer det, en formidabel jobb under krevende forhold. Men det vi er aller mest opptatt av, er om elevene får den utdanningen de skal ha, og vi er glade for at lærerne skriver at de er opptatt av det samme.