«Verdien ved å ha et åpent samfunn er større enn ubehaget ved å få inntekten offentliggjort», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

«Publisering av skattelister er viktig i et åpent samfunn»

«Vi mener at denne åpenheten gir viktig og helt nødvendig innsikt i hvordan den økonomiske makten er fordelt», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Les alle våre artikler om skattelistene på raumnes.no/skattelister

Snoking i privatøkonomien, eller et viktig element for å kunne ha et åpent samfunn? Tirsdag blir skattetallene for 2019 offentlige. Det vil si at skattbar inntekt, formue og betalt skatt for alle skattebetalere i Norge blir tilgjengelig for alle. Dette åpne innsynet i menneskers inntekt og formue har Norge lang tradisjon for, helt tilbake til 1800-tallet.

Det er slutt på tiden da avisene kunne legge ut hele skattelistene åpent og søkbart. De som ønsker å se hva naboen har tjent, må gjøre dette via skatteetatens egne nettsider, og da blir søket også synlig for den det blir søkt på. Pressen får likevel fullstendige lister, slik av vi får mulighet til å bedrive kritisk journalistikk. Det betyr også at vi kan publisere topplister, slik vi vil gjøre på nett og i papiravisen på torsdag.

Vi forstår at det kan være ubehagelig for enkelte at inntekt og formue offentliggjøres. Men skattelistene er viktig i et åpent samfunn. Hvem har mest økonomisk makt, gjennom høy inntekt og formue i vår kommune? Opplysninger om dette er viktige for at vi skal få en opplyst debatt om hvordan ressursene fordeles.

Vi mener at denne åpenheten gir viktig og helt nødvendig innsikt i hvordan den økonomiske makten er fordelt. Selv om skattetallene ikke gir oss nøyaktig informasjon, og bør behandles deretter, er de et viktig verktøy i en god debatt om samfunnsutviklingen.

Denne åpenheten bidrar også til å bygge tillit og skattemoral og bidrar til å forebygge korrupsjon, skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet. Vi mener det er viktig og riktig at vi i Norge har åpne skattelister. Verdien av å ha et åpent samfunn et større enn ubehaget ved å få inntekten offentlig.