SJOKK: Husstandene mottok sjokkregning på renovasjonen, uten å være varslet på forhånd, påpeker Frits Wahlstrøm i dette innlegget. Foto: Ole Kaldal-Key

Politikerne i Nes mangler miljøforståelse

Husstandene i Nes har nå fått sjokkregningen på kommunale avgifter med en gjennomsnittlig økning på omkring 20 prosent på vann, kloakk, renovasjon og eiendomsskatt.

Dette er uforståelig. Fra min tid i den lokale politikken for 20 år siden var det ulovlig å kreve inn større avgift enn det tjenestene koster. Avgiftene kan umulig ha økt 20 prosent på ett år! Er det nå blitt lovlig å øke avgiftene mer enn kostnadene?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er kjent at enkelte kommuner har vært nødt til å tilbakebetale for mye innkrevde avgifter til sine innbyggere. Her må kommunens kontrollutvalg engasjere seg.

Banker plikter å informere sine kunder når renter på lån og innskudd justeres. Det samme må gjelde for kommunen når avgiftene økes, eventuelt reduseres. Jeg har ikke registrert at Nes kommune har gitt slik informasjon, verken ved annonser eller direkte til den enkelte husstand. Avgiftsøkningen kom denne gangen som julekvelden på kjerringa!

Hjemmekompostering er god miljøpolitikk. Skuffende er det å observere at reduksjon i avgiften for de som har hjemmekompostering, gradvis er blitt mindre de senere årene. For 10 år siden lå den på 800 kroner per år. Så ble den halvert til 400 kroner. For inneværende ytterligere redusert til 200 kroner. Neste år blir den vel borte?

Hvor er miljøforståelsen hos de folkevalgte i Nes? I dag er det bare noen hundre av kommunens 9000 husstander som har hjemmekompostering. Langt flere burde benyttet denne miljøvennlige ordningen.

Når den økonomiske gulroten ikke er større enn en 50-lapp i kvartalet, sier det seg selv at få husstander vil investere i avfallsdunk og ekstra arbeid for å ta seg av det organiske avfallet på egen hånd.

Ble budsjettmøtet før jul så langvarig at miljøpartiene i Nes sovnet?

Frits Wahlstrøm