Meninger: «Raumnes skal være uavhengig, men ikke nøytral», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne kommentaren. Foto: Fred C. Gjestad

«Partipolitisk uavhengig»

«Raumnes skal både være bærer av sterke meninger, og samtidig skal vi være uavhengige i våre reportasjer», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne kommentaren.

Håkon Rønnevig stiller i et leserinnlegg spørsmålet om lokalavisa skal «ytre sine meninger om vannscootere og andre saker på lederplass og samtidig passe på at beslutningsprosessen følger prinsippet om åpne kanaler ut i det offentlige rom».

Spørsmålet er betimelig, og det er gammelt. Så gammelt at det er blitt klare kjøreregler for dette, både i Raumnes og i presseetikken generelt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Uavhengig, ikke nøytral

Da Raumnes ble etablert i 1947 var stifterne enige om at det skulle være et «politisk uavhengig blad». Til forskjell fra i dag, var partipressen svært vanlig i etterkrigstiden. Romerikes Blad, som da het Akershus Arbeiderblad, var for eksempel et organ for Arbeiderpartiet. Stifterne ønsket en samlende avis for hele bygda, og ikke et organ for ett parti.

Kort tid etter etableringen av Raumnes ble det da en diskusjon om avisen skulle være nøytral også. Raskt kom man til at avisen skulle være uavhengig av alle partier, men at den skulle ha meninger i politiske saker. Det var iallfall det jeg ble fortalt idet jeg ble ansatt som redaktør.

Raumnes-redaktør Fred C. Gjestad Foto: Guro Skjelderup

Tydelig skille

I presseetikken, hovedsakelig gjennom «Vær Varsom»-plakaten, kommer det fram at det skal være et klart skille mellom kommentarstoff og reportasjestoff. Når det gis uttrykk for meninger, enten det er avisens egne eller innsendte kommentarer, så skal dette merkes tydelig. I alle norske aviser er kommentarstoff viktig i journalistikken.

I Norge er vi så heldige at det er grunnlovsfestet at vi kan være uenige med hverandre. Det praktiserer vi også i Raumnes. Avisenes reportere skriver ikke lederartikler eller meningsbærende kommentarer. Dette er for å skille mellom meningsstoffet og reportasjestoffet. De ansatte er heller ikke forpliktet til å følge avisens offisielle mening i sitt daglige arbeid. De er kun forpliktet på formålet til Raumnes: «Til vern om bygdenes interesser».

Fallitt for rettsstaten

Samtidig er det både vanlig i de fleste aviser og Raumnes sin linje er at avisen er tydelig i lokalpolitiske saker på lederplass. Aller helst fra et prinsipielt perspektiv. Mange har forstått lederartikkelen om vannscootere dit hen at vi støtter fri bruk av vannscooter på elvene. Det var ikke målet. Målet var snarere å ta til orde for at alle fartøy må likestilles, og lovverket må håndheves. Akkurat slik det gjøres på vegen. Klarer man ikke håndheve reglene som lages, er jo det en fallitt for rettsstaten og ikke minst politiet.

Det er riktignok noen saker Raumnes velger å ikke ha en tydelig mening om. Det kan være slik som trasevalg av ny veg eller hvilke skoler som bør kuttes ut i en skolestrukturdebatt. Men vi kan mene mye om prosessene, slik at de går rett for seg.

Sterke meninger

Kort oppsummert, så er det innenfor Raumnes sitt mandat, og mitt mandat som ansvarlig redaktør, å ha meninger om det som skjer i lokalmiljøet vårt. Det er en del av avisens journalistikk. Men det skal ikke påvirke journalistenes mulighet til å jobbe uavhengig med de samme sakene. På reportasjeplass skal Raumnes løfte fram ulike perspektiver, og det uavhengig av hva som er avisens offisielle mening om de enkelte sakene.