PEKER PÅ UTFORDRINGER MED KAPASITET: Trond Aavik og Karoline Aavik spør hvordan behovet for flere parkeringsplasser ved Rånåsfoss stasjon skal løses. Foto: Privar

Parkering Rånåsfoss stasjon

«I fremtiden vil dagens kapasitet på langt nær være tilstrekkelig med tanke på at Auli stoppested skal legges ned», skriver Trond Aavik og Karoline Aavik i dette leserinnlegget.

En liten "befaring" på Rånåsfoss stasjon mandag 22. mai 2023 kl. 15.20.

Ved stasjonen, altså på østsiden av jernbanelinja, er det 34 parkeringsplasser. På vestsiden av linja er det 41 plasser. Det er uvisst om parkeringsplassene på vestsiden forsvinner med utbygging av stasjonen, dobbeltspor mm.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det var noen ledige p-plasser på vestsiden ved "befaringen". I fremtiden vil dagens kapasitet på langt nær være tilstrekkelig med tanke på at Auli stoppested skal legges ned. Her parkeres daglig 20-25 biler. I tillegg vil mange av de som i dag går fra Aulifeltet til Auli stasjon måtte kjøre bil til Rånåsfoss. Avstanden fra Auli 3 og 4 til Rånåsfoss er ca 4 km.

Så har vi den kommende utbyggingen mellom Auli og Rånåsfoss. Her forventes 600 nye boliger over en 10 års periode.

På sikt anslås det at behovet for antall p-plasser ved Rånåsfoss stasjon vil være det dobbelte av dagens kapasitet. Hvordan skal dette løses? På vestsiden av stasjonen renner Glomma, og på østsiden går veien.

Trond Aavik

Karoline Aavik

Listekandidater Nes FrP