Nes Strandhager: Nes Strandhager og Daskerudstranda, april 2021. Foto: Tommy Simon Norum

På annen manns tomt

«Nes Strandhager må gjerne utvides og bli større. Men det bør ikke skje på annen manns grunn», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Det stormer rundt Nes Strandhager nå. Bakgrunnen er at det er blitt kjent at de både ønsker å spise seg inn på friarealet nær Daskerudstranda og at en utvidelse vil ta av naboens beiteareal. Dette er en unødvendig storm i et prosjekt som har stor folkelig støtte.

I tirsdagens politiske møte skal søknaden om utvidelse til første gangs behandling og vårt klare råd er at politikerne vender tommelen ned.

Nes Strandhager har vært et av de mest spennende utviklingsprosjektene i Nes. Å etablere små hytter med en nærhet til elva gir store muligheter. Ideen er knakende god og så langt har gjennomføringen sett ut til å være god også. Hyttene blir iallfall solgt og andrehåndsmarkedet ser ut til å verdsette hyttene enda bedre enn forventet. Hyttefeltet gir også god publisitet til kommunen. Det er ikke rart at Nes Strandhager har stor støtte i Nes, både blant politikere og folk flest.

Spørsmålet er om de nå er i ferd med å strekke strikken for langt? Den utvidelsen de nå søker om, strekker seg mot Daskerudstranda og er i et område som faktisk er et beskyttet friluftsområde. En privatisering av felles friluftsområder er noe som man bør unngå. Faktisk viser det seg at mange av hyttene allerede ligger inne i friluftsområdet, noe kommunen ikke fanget opp i sin saksbehandling.

Det bedrer heller ikke omdømmet at de har levert en søknad til kommunen der de foreslår å bygge parkeringsplass på naboens beitemark, uten å snakke med naboen først.

Utvidelsen de nå søker om skal altså skje utelukkende på annen manns grunn og ved å spise av et beskyttet friluftsområde. Det er nok til at prosjektet kan miste den folkelige støtten de har opparbeidet seg.

Nes Strandhager må gjerne utvides og bli større. Men det bør ikke skje på annen manns grunn, og iallfall ikke ved å ta av friluftsområdet ved Daskerudstranda.