Illustrasjonsfoto.

Om å heise flagget 8. mai

«Hvorfor glemmer noen av oss å flagge? Vi er antakelig i samme båt som ukrainere og alle europeere», skriver Ole Tønsberg i dette leserinnlegget.

8. mai 1945 regnes som frigjøringsdagen i Norge etter 2. verdenskrig. I dag markeres dagen ved bautaen på Årnes. Jeg så ikke flagget var heist på barneskolen eller ungdomsskolen.

Den sovjetiske hær sto fortsatt i Finnmark i fem måneder før de forlot Finnmark etter 2. verdenskrig. Det var spennende tider for de styrende i landet om de ville forsvinne eller ikke ut av Norge. Haakon Lie hadde undersøkt forholdet om hva sto bak til at Sovjet ikke trakk seg tilbake etter fem måneder etter 8. mai. Haakon fortalte at Stalin og generalene i den Sovjetiske hær var uenige. Hæren ønsket å ta Finnmark og gå til Troms, Tromsø skulle være grenseby mot det frie Norge, man ønsket en Krim-løsning der Sovjet leide havneanlegget, sykehus, skoler og så videre i Tromsø. Stalin og hans generaler var uenige om dette grense-Tromsø. Under Jaltaavtalen fikk Sovjet hele Øst-Europa, Polen, Baltikum/Ungarn, Øst-Tyskland, så på bakgrunn av den vurderte Stalin det slik at Sovjet hadde fått veldig mye, noe som kanskje skyldes en meget syk Roosevelt og en krigstrøtt Churchill. Sovjet sto helt i Øst-Tyskland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Først i 1989 sørget blant annet Gorbatsjov/Reagan og den polske paven i Roma for at Sovjetunionen gikk i oppløsning. Paven stilte seg sterkt bak fagforenings-solidaritet i tidligere Polen.

Tilbake til 8. mai, et Europa med et krigsødelagt Ukraina er forferdelig. Russland truet Europa med å sette opp gass/olje-prisene til fryktelige høyder. Russland ønsket å sjokkere og lamme Europa. Heldigvis har Norge lykkes med å erstatte olje og gass fra Russland, med å eksportere norsk gass/olje med å skru opp kranene og erstatte russisk import i stor grad. Etter hvert som krigen i Ukraina har rast, fram, har mye penger, help og våpen/ammunisjon og humanitær hjelp blitt gitt. Vi ønsker også flyktninger fra Ukraina hjertelig velkomne, midlertidig eller permanent. Dette syns jeg er fantastisk.

Europa og verden har dessverre blitt mye farligere å leve i. Russerne truer oss alle, mye kunne gått galt.

Krigen i Ukraina raser videre, det er en fullskala krige. Derfor kan vi i Vesten hjelpe, slik at vi kan få en likhet i krigsførselen.

Midt oppi dette skriver vi 8. mai 2023, minnedagen for 2. verdenskrig. Hvorfor glemmer noen av oss å flagge? Vi er antakelig i samme båt som ukrainere og alle europeere.

Ole Tønsberg