– Vi ønsker å endre kursen, skriver Harald Johansen, Nes Høyres ordførerkandidat i dette leserinnlegget. Foto: Jan Erik Hæhre

Og her er Nes Høyres svar!

I en kommentar i Raumnes 2. mars peker redaktøren på mulighetenes marked i Nes. Da snakker vi om muligheten til å styre og forme Nes kommune inn i fremtiden. Og med den sentrale styringen (regjeringen), eller det som mange oppfatter som manglende styring, er jeg enig i at høstens valg er muligheten for at innbyggerne i Nes kan stemme fram et valg som gir endret kurs. Nåværende posisjonen har styrt i Nes i nærmere 100 år. Det er på høy tid med nye, gode krefter.

Alle partiene jobber nå med sine nye lokalprogram og ferdigstilling av nominasjonslistene, sistnevnte med frist 31. mars. Det er viktig at det arbeidet får gå sin gang.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som jeg sa i intervjuet i Raumnes i høst så er ikke det å være listetopp og ordførerkandidat ensbetydende med å kjøre et sololøp på egne vegne.

Nes Høyre er i ferd med å ferdigstille vårt nye lokalprogram. I slutten av mars vil vi også ha på plass den endelige nominasjonslista, hvor på langt nær alle vil ha den livserfaringen som redaktøren synes å mene bør være et krav. Og vi har også med flere som har betydelig mer livserfaring enn det redaktøren og undertegnede har. Det er jeg veldig glad for. Vi må ha med både ungdommen og de stadig flere vitale eldre. Skal vi en god dynamikk i lokalpartiene og i kommunestyret må vi ha med både direktøren og fagarbeideren. Det er mangfold i erfaring fra alle livets arenaer som skaper brytning og nye ideer og tanker, og ikke fødselsåret, kjønnet eller bostedsadressen.

Og nettopp utvikling gjennom nye ideer og tanker vil Nes få med Høyre i posisjon. Vårt program for neste valgperiode er ikke ferdig, men her er noen punkter som vi er og vil være opptatt av:

Vi skal endre for å møte fremtiden, men ta vare på det som er bra.

Vi skal være på forskudd og ikke løpe etter problemene.

Vi skal utvikle hele Nes-samfunnet og ikke bare de offentlige instansene.

Vi skal være pådrivere for redusert byråkrati og raskere saksbehandling for både næringslivet og privatpersoner.

Vi skal si ja der vi kan og kun nei der vi må. Men det betyr ikke at det er fritt fram.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi må dessuten prioritere kjerneoppgavene for en kommune, helse og skole.

Siden Russlands aggressive angrepskrig i Ukraina har vi også alle kjent på kroppen usikkerheten og utrygghet i vårt ellers så fredelige og privilegerte samfunn.

Høyre vil derfor ettergå beredskapen i kommunen og sikre at kommunen som helhet er forberedt om en krise skulle oppstå, det være seg en ny pandemi, et ras, en storbrann eller annet.

Med Høyre ved roret vil du få trygghet, beredskap og bærekraft. Trygghet for innbyggerne, beredskap for kriser og bærekraft i økonomi, klima og miljø.

Med Høyre ved roret i Nes vil du få handlekraft og fremsynthet.

Da må vi også ha en politisk ledelse som jobber tett med administrasjon, og et kommunestyre som gir retning og setter mål og krav, men samtidig gir rådmannen og hans stab handlingsrom for å finne de gode løsningene.

Handlekraft må ikke forveksles med detaljstyring. Vi skal være politikere som løfter blikket, men ikke detaljstyrer.

Dette kjenner jeg godt til fra nasjonalt nivå gjennom 15 år ved et regjeringskontor under skiftende regjeringer. Og i min eventuelle ordførergjerning vil jeg bruke det jeg har lært i disse årene. Jeg håper det blir med en bred borgerlig koalisjon. Det skal ikke stå på viljen til å finne de gode løsningene sammen med andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men jeg og Nes Høyre vil gå til valg på den gode politikken med endret kurs. Personkarakteristikker lar vi ligge. Så får velgerne vurdere hvem de mener er best egnet til å styre skuta. Vi ses og høres!

Harald Johansen

Ordførerkandidat for Nes Høyre